Elintarvikealan työehtosopimus - TES

Elintarvikealan työnantajaliitto on Elintarviketeollisuusliitto ETL ry. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole alalla työehtosopimusta. Ala on kuitenkin sitoutunut noudattamaan Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimusta, jossa määritellään suositusluontoisesti muun muassa ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasioista.

Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimus

Toimihenkilöiden työehtosopimuksen neuvottelee ja solmii Elintarviketeollisuusliiton kanssa Ammattiliitto Pro ja työntekijöiden viisi työehtosopimusta Suomen Elintarviketyöläisten Liitto. Jos kuulut näihin henkilöstöryhmiin, voit tarkistaa työehtosopimuksien sisällöt järjestöjen kotisivuilta.

Elintarvikeala on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden jälkeen. Alan suurimpia yrityksiä ovat Fazer, Atria, HK, Saarioinen, Altia, Sinebrychoff, Raisio ja Hartwall.

Alalla työskentelee yli 30 000 henkilöä. Henkilöstö jakautuu kolmeen eri henkilöstöryhmään: työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Suomen Ekonomien jäseniä elintarvikealalla työskentelee noin 600.

Palkankorotukset

 • Palkantarkistuksista sovitaan yleensä työehtosopimuksessa.
 • Koska ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, palkankorotus on pääasiassa esimiehen kanssa käytävän palkkaneuvottelun varassa.
 • Elintarviketeollisuusliitto on kuitenkin yleensä suositellut jäsenyrityksilleen, että ylemmille toimihenkilöille maksetaan samansuuruiset palkankorotukset kuin toimihenkilöillekin.

Palkankorotussuositus

Elintarviketeollisuusliitto ja YTN suosittelevat yhteisesti, että elintarviketeollisuuden ylemmille toimihenkilöille maksetaan seuraavat palkankorotukset:

 • Vuonna 2014 palkkoja korotetaan 1.9.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.
 • Vuonna 2015 palkkoja korotetaan 1.9.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia.
 • Lue vuoden 2016 suosituksista YTN:n sivuilta.

Työsopimuksen mukaan osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle ylemmälle toimihenkilölle maksettava yleiskorotus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa lyhyempi.

Työsuhteen ehdot

 • Työsuhteen keskeiset ehdot määritellään työsopimuksessa.
 • Yrityksessä voi olla käytössä myös esim. henkilöstön edustajan solmimia paikallisia sopimuksia tai yrityksen omia ohjesääntöjä. Näistä saa tietoa henkilöstön edustajalta tai yrityksen henkilöstöpäälliköltä.
 • Sopimukset ja ohjesäännöt eivät saa olla tasoltaan huonompia, kuin pakottavassa työlainsäädännössä on säädetty. Työlainsäädännön keskeinen sisältö YTN:n työsuhdeoppaassa.

Henkilöstön edustaja

 • Luottamusmiesjärjestelmä perustuu yleensä työehtosopimukseen.
 • Ylemmillä toimihenkilöillä on Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimuksen perusteella oikeus valita luottamusmies, jonka asema vastaa työsopimuslain mukaisen luottamusvaltuutetun asemaa.
 • Jos henkilöstöryhmällä ei ole työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi oikeutta valita luottamusmiestä, nämä voivat valita luottamusvaltuutetun, jonka asema perustuu työsopimuslakiin.
 • Lisäksi Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimus mahdollistaa niin sanottu yhteyshenkilön valinnan ylempien toimihenkilöiden henkilöstöedustajaksi.
 • Lue lisää työsuojeluvaltuutetusta

Ota yhteyttä

YTN elintarvikealan neuvottelija

Tage Lindberg

p. +358405133969

tage.lindberg@ekonomit.fi

 

YTN elintarvikkeen lakituki ja Suomen Ekonomien työsuhdelakimies

Emilia Reinikainen

p. +358201299226

emilia.reinikainen@ekonomit.fi