Työsopimus, sosiaaliturva, palkat ja verotus

Ulkomaantyön opas helpottaa käytännön asioiden hoitoa lähtiessäsi töihin ulkomaille. Opas sisältää tietoa muun muassa työsopimuksesta, sosiaaliturvasta ja verotuksesta sekä neuvoo virastot, laitokset ja yhteisöt, joista saat lisätietoa.

Tarkistuta työsopimus Suomen Ekonomien lakimiehellä

Työsopimusta tehtäessä ota yhteyttä Suomen Ekonomien lakimieheen, joka tarkistaa sopimusluonnoksen. Neuvonnan edellytyksenä on, että työsopimukseesi sovelletaan Suomen lakia. Komennussopimusmalli (lähetetty työntekijä), jota voi käyttää muistilistana sovittavista asioista, on saatavissa suomenkielisenä Ulkomaantyön oppaassa (jäsenpalvelussa). Lisäksi voit tutustua englanninkieliseen työsopimusmalliin Employment Contract. 

Tarkista myös työttömyysturvasi, koska se ei kaikissa tapauksissa ole voimassa ulkomailla.

Tietoa ulkomaantyön sosiaaliturvasta

Tietoa ulkomaantyön sosiaaliturvasta saat Eläketurvakeskuksesta ja Kansaneläkelaitokselta. Jos lähdet ulkomaille lähetettynä työntekijänä, tutustu myös ETK:n ja KELAn julkaisemaan Työkomennus ulkomaille -esitteeseen.

Millainen on palkkataso ulkomailla?

Palkkatason määrittämiseen on saatavissa tilastotietoa sekä kansainvälistä vertailuaineistoa, jonka avulla voit pohdiskella omaa palkkaasi. Pohjoismainen palkkatutkimus Civilekonomer i Norden sisältää palkkatilastojen ohella tietoa Ruotsin ja Norjan sosiaaliturvasta ja työsuhteen ehdoista. Ostovoimavertailuja maailmanlaajuisesti löytyy UBS:n toimittamasta tilastosta Prices and Earnings 2012.

Vaikutukset verotukseen

Ulkomaantyön verotuksesta ja ulkomaille muuton vaikutuksista verotukseen saat tietoa verohallinnon sivuilta ja verohallinnon kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumerosta 020 697 024 sekä suuntaa-antavasti Suomen Ekonomien Ulkomaantyön oppaasta (jäsenpalvelussa). Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemassa selvityksessä Kansainvälinen palkkaverovertailu 2012 vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa neljällä eri palkkatasolla.

Ota yhteyttä

Palkka- ja yleinen neuvonta

ura@ekonomit.fi

 

Nina Juhava
p. +358201299270
nina.juhava@ekonomit.fi

Arja Parpala
p. +358201299259
arja.parpala@ekonomit.fi

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Ota yhteyttä

Työttömyysturvaneuvonta

p. +35820693273 (ma-ti ja to-pe klo 9-12)

Varaa puhelinaika