Aikani – enkel tidsplanering för arbets- och fritid

Tillbringar du kvällar och veckoslut med näsan i arbetsrelaterade dokument och rapporter? Hur mycket arbetar du egentligen och vad gör du under arbetsdagarna? Hur mycket tid går åt till projekt X? Appen Aikani är ett verktyg för tidsplanering som hjälper dig att ha kontroll över din arbets- och fritid.

Med hjälp av appen kan du enkelt följa hur mycket du arbetar, studerar, motionerar, sover eller hur mycket fritid du har. Med hjälp av nyckelord som du själv har bestämt kan du enkelt åtskilja olika uppgifter och projekt. Registreringarna sammanställs till en fil som du kan utnyttja till exempel under utvecklingssamtal.

Lätt att ta i bruk

Appen Aikani är ett nätbaserat verktyg som kan användas med alla webbläsarbaserade apparater. Du kan ta den i bruk genom att logga in på adressen https://www.omaaikani.fi. Inloggningen sker med Facebook- eller Google-användaridentifikation.

Vi tar gärna emot synpunkter av användarna för att kunna vidareutveckla och förbättra appen.