Kuvituskuva

Valtuuskunta toimii opiskelijoiden asioista vastaavana Akavan toimielimenä sekä akavalaisten opiskelijoiden yhteistyöelimenä ja toimii Akavan hallituksen alaisuudessa. Akavan opiskelijat kokoontuvat vuoden aikana kolmesta neljään kertaa. Valtuuskunta nimeää edustajansa Akavan muihin toimikuntiin sekä ohjaa opiskelijatoimintaa ja opiskelijoiden edunvalvontaa Akavassa. Kokousten välisenä aikana Akavan opiskelijoiden nimeä ja valtuuksia käyttää valtuuskunnan työjaosto, jonka valtuuskunta valitsee keskuudestaan. 

Akavan hallitus nimeää valtuuskunnan jäsenet Akavan jäsenjärjestöjen tekemien esitysten perusteella. Valtuuskunnan jäsenten tulee olla opiskelijoita ja Akavan jäsenjärjestön jäseniä tai Akavan jäsenjärjestön opiskelijatoiminnasta vastaavia henkilöitä. 

Jäsenmääränsä mukaisesti Ekonomeilla on valtuuskunnassa 4 varsinaista ja yksi varaedustaja. 

Valtuuskunnan jäseniksi toivotaan sellaisia jäsenjärjestöjen opiskelija-aktiiveja, joilla on asiantuntemusta, yhteistyökykyä sekä aikaa ja motivaatiota antaa oma panoksensa Akavan opiskelijatoiminnalle. 

Lue lisää Akavan opiskelijoiden toiminnasta osoitteesta: http://www.akava.fi/akava/toiminta/opiskelijatoiminta 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus otsikolla ”Haku Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan” osoitteeseen mika.parkkari@ekonomit.fi. viimeistään keskiviikkoon 27.01.2021 mennessä. 

Valtuuskunta kokoontuu kauden ensimmäiseen kokoukseensa helmikuun 2021 aikana. 

Lisätietoja:

Mika Parkkari, Koulutuspolitiikan erityisasiantuntija, Suomen Ekonomit
mika.parkkari@ekonomit.fi
p. 040 0802145