Alla olevaan taulukkoon on kuvattu ne työlainsäädännön toimenpiteet, joihin määräaikaisia muutoksia tehtiin, mitä muutokset olivat ja miten toimitaan 1.12.2020 lähtien. 

Taulukko

Työehtosopimuksissa voi olla eriäviä kirjauksia, joten myös ne kannattaa tarkistaa.

Työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntö

Työttömyysturvaan liittyvistä määräaikaisista muutoksista suurin osa päättyy vuoden vaihteessa, mutta ei kaikki. Muun muassa seuraavat toimenpiteet jatkuvat vielä ensi vuoden puolelle:

  • Ansiopäivärahan suojaosa työtulolle on väliaikaisesti 500 € kuukaudessa > koskee 31.3.2021 mennessä alkavia hakujaksoja.
  • Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on laskenut koronan vuoksi > voimassa 31.3.2021 saakka.
  • Lomautetun opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa > voimassa 31.12.2021 saakka.

Tarkempaa tietoa työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista ja niiden määräajoista löytyy esimerkiksi työttömyyskassojen edunvalvonta- ja koulutusjärjestö TYJ:n verkkosivuilta.