Kuvituskuva

Metsä on hyvä tapa hajauttaa sijoitussalkkua, koska metsän tuotto ei yleisesti ottaen ole samansuuntainen kuin osakemarkkinoiden eikä se ole osakemarkkinoista riippuvainen. Osakesijoitusten rinnalle metsä onkin vakaa ja turvallinen lisä, kun hyväksyy maltilliset tuotot. Vaikka metsä kasvaa koko ajan ja tuottaa tasaisesti, täytyy sitä myös hoitaa ja uudistaa, joten kulujakin on.

1. Rahastot


Tämänhetkiset markkinoilla olevat metsärahastot:

•UB (United Bankers) Metsä

•Taaleri Metsä III (ei avoinna uusille sijoituksille)

•OP-metsänomistaja

•S-metsärahasto (FIM)

•Silvestica Green Forest Finland

Ennen rahastoon sijoittamista kannattaa ottaa tarkasti selvää rahaston ehdoista, tuotto-odotuksesta sekä likviditeetistä eli siitä, miten helposti rahasto-osuutensa voi halutessaan myydä. On myös tärkeää tutkia, mistä rahaston tuotto muodostuu. Järkevä sijoittaja katsoo, minkälaista kassavirtaa rahasto pystyy maksamaan kaikkien kulujen ja verojen jälkeen per vuosi, jotta rahaston arvonnousu ei muodostu vain puuston kasvusta tehtävän arvonnousumäärityksen mukaan.

2. Oma metsäpalsta

Jos metsän ostamisesta haaveilevalla ei ole omaa osaamista ja kokemusta metsänhoidosta, on erittäin suositeltavaa kääntyä ammattimaisen avun puoleen. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksistä tai palveluun erikoistuneilta yrityksiltä saa apua metsän hankintaan ja hoitoon liittyvissä asioissa.

Markkinahinnat ovat nykyään hyvin läpinäkyviä ja muodostuvat avoimesti, joten metsäpalstan hintaan ei liity enää samanlaista salamyhkäisyyttä kuin aiempina vuosikymmeninä.

Pientiloja tulee koko ajan myyntiin kuolinpesiltä ja vanhemmilta ihmisiltä. Tarjolla olevia metsätiloja voi tutkia vaikkapa näistä: metsamaa.fi, laatumaa.fi tai metsatilat.fi.

3. Yhteismetsä

Yhteismetsä on ikään kuin metsäomistamisen asunto-osakeyhtiö, jonka useat metsäpalstojen omistajat yhdessä perustavat.

Yhteismetsiä on Suomessa yli 500 ja niissä on yhteensä noin 25 000 osakasta. Yhteismetsään voi päästä mukaan ostamalla metsäpalstan ja liittymällä jo olemassa olevaan yhteismetsään. Yhteismetsä-sijoittamisessakin ensikertalaisen kannattaa kääntyä asian osaavan ammattilaisen puoleen. UPM tarjoaa myös sijoituskohteeksi UPM Yhteismetsä -nimistä tuotetta.

Juttu on julkaistu Ekonomi-lehdessä 3/2020.

Lue lisää

Metsällä on monta merkitystä: ”Virkistyskäyttö ja elinkeino eivät saa olla toisensa poissulkevia”