Ohjelmassa oli paitsi André Noël Chakerin ja Annastiina Hintsan key note -puheenvuorot myös verkostoitumista ja työpajoja, joihin myös Suomen Ekonomit toi omat työkalunsa hyödynnettäviksi. TalentGon tavoite on pysähtyä miettimäänoman uran merkityksellisyyttä, ammatillisia päämääriä, työn tekemisen arvopohjaa sekä kehitystarpeita.

Venla Vainio-Puhju ja Niklas Ahlqvist
Venla Vainio-Puhju ja Niklas Ahlqvist

Hankenilta KTM:ksi valmistunut Niklas Ahlqvist työskentelee Tiedolla. Hän osallistui Suomen Ekonomien Osaamisen tunnistaminen -työpajaan. ”Oli tosi vapauttavaa kertoa toiselle ihmiselle omasta onnistumisestaan”, Niklas kertoo yhdestä työpajan tehtävästä. ”Se vahvisti käsityksiäni siitä, missä olen hyvä. Tuloksena syntyi lista omista taidoista.”

Venla Vainio-Puhju, 29, on kauppatieteiden maisteri Vaasasta ja työskentelee Iso-Britannian suurlähetystössä vienninedistämistehtävissä. ”Pidin siitä, mitä työpajasta sain. Asiat vietiin konkretiaan, eikä jääty vain teorian tasolle. Oli myös erittäin tervetullutta, että mukana oli tekniikkataustaisiakin ihmisiä.”

Venlan mielestä toisten osaamisen tunnistaminen esimiespositiossa ja siten tiimiytymisen ja tiimien osaamisen ymmärrys oli tärkeää antia.

FYP:n toiminnassa mukana olevat nuoret työskentelevät Suomen suurimmilla yksityisillä työnantajilla ja toimivat yritysten omissa nuorten verkostoissa. Idea uudenlaisesta uratapahtumasta kehittyi kasvaneesta tarpeesta saada lisää osaamista oman uransa hallintaan. 14. syyskuuta hotelli Clarionissa pidetty TalentGo toteutettiin nyt toista kertaa. Kohderyhmänä ovat alle 40-vuotiaat korkeakoulutetut, joilla on jo kokemusta työuralta.