Liittojen palvelut hyväksytään aktiivimalliin 1.4.2019 alkaen

Liittojen tarjoamat, työllistymistä edistävät palvelut hyväksytään 1.4.2019 alkaen aktiivimallin mukaiseen aktiivisuutta kerryttävään toimintaan.

Suomen Ekonomit on rakentanut neljän valmennuksen kokonaisuuden, jonka valmennuksiin osallistumalla voit osoittaa aktiivimallin edellyttämän aktiivisuuden.  Jotta valmennus hyväksytään aktiivimallin aktiivisuusehtoon, voit osallistua valmennukseen ensimmäisen kerran 65 päivän seurantajaksolla, joka alkaa 1.4.2019 jälkeen.

Jokainen valmennuspaketin kokonaisuus kattaa viiden päivän aktiivisuusehdon. Suosittelemme, että osallistut kuhunkin valmennukseen heti seurantajakson alussa, niin ehdit varmasti toimittaa tiedon osallistumisesta työvoimahallintoon hyvissä ajoin ennen jakson päättymistä. 

Aktiivimallipaketin verkkovalmennukset kestävät viikon ja Aktiivimallin ryhmävalmennus ryhmän tarvitseman ajan. Keskimäärin ryhmävalmennuksen ajanjakso on kahdesta viikosta kahteen kuukauteen.

Saat valmennuksen päätyttyä Kelan ja IAET-kassan ohjeiden mukaisen todistuksen toimitettavaksi TE-palveluihin.

Tutustu Suomen Ekonomien Aktiivimallin mukaisiin valmennuksiin.

Lue lisää Aktiivimallista ja muista tavoita kerryttää aktiivisuutta: KOKO-kassan (ent. IAET-kassa) sivuilta.

Usein kysytyt kysymykset Aktiivimallista

Voinko osoittaa aktiivisuuteni osallistumalla Suomen Ekonomien tarjoamaan aktiivimallin mukaiseen valmennukseen huhtikuusta alkaen, jos aktiivisuuden seurantajaksoni on alkanut ennen 1.4.2019?

Jos seurantajaksosi on alkanut ennen 1.4., osallistuminen EI täytä aktiivimallin ehtoja. Vasta valmennus, joka on käynnistynyt seuraavan, 1.4. tai sen jälkeen alkavan seurantajaksosi aikana, kerryttää sinulle aktiivimallin mukaista aktiivisuutta.

Mistä tiedän, milloin seurantajaksoni on alkanut?

Voit tarkistaa asian päivärahan maksajan (työttömyyskassa tai Kela) asiointipalvelusta.

Kuinka paljon minulla pitää olla aktiivisuutta osoittavia, työllistymistä tukevia tapahtumia seurantajakson aikana?

Noin kolmen kuukauden seurantajakson aikana työllistymistä tukevaan valmennukseen pitää osallistua yhteensä 5 päivänä. Päivät voivat olla erillisiä tai valmennus voi olla yhtenäinen 5 päivän kokonaisuus.

Miten ilmoitan aktiivisuudestani?

Liitä valmennukseen osallistumisesta saamasi todistus päivärahahakemukseesi. Päivärahan maksaja (työttömyyskassa tai Kela) tarkistaa, täyttyykö aktiivisuuden edellytys ja maksaa tuen sen mukaisesti. 

Voinko aloittaa aktiivimallin mukaisten ehtojen täyttämisen jo irtisanomisajalla tai eropaketin jaksotuskaudella ennen ansiosidonnaisen maksamista?

Et voi. Aktiivimallin ehdot täyttävä, työllistymistä tukeva valmennus voi alkaa vasta, kun saat ansiosidonnaista päivärahaa.

Täyttääkö aktiivinen työnhaku aktiivimallin ehdot?

Ei täytä. Työnhaku tai esim. osallistuminen rekrytointitapahtumaan ei täytä aktiivimallin ehtoja.

Voinko yhdistää opiskelun oppilaitoksessa ja Suomen Ekonomien tarjoaman aktiivimallin mukaisen valmennuksen?

Et voi. 

"Säilyttääksesi työttömyysetuuden ennallaan työttömänä työnhakijana sinun on tarkastelujakson aikana joko

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä (Palkan on oltava TES:n mukainen. Jos työehtosopimusta ei ole, niin tarkemmat tiedot vaadittavasta vähimmäispalkasta saat työttömyysetuuden maksajaltasi.)
  • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2019: 245,64 euroa)
  • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä tai tukevassa palvelussa
  • opiskeltava viisi päivää TE-toimiston kanssa sovittuja opintoja, myös sivutoimiset ja lyhytkestoiset opinnot kelpaavat. TAI
  • osallistuttava viisi päivää palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun.

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen." Lainaus: http://bit.ly/TE_palvelujen_UKK

Jos saan kutsun TE-toimiston osoittamaan koulutukseen tai haastatteluun, joka on samaan aikaan kuin Suomen Ekonomien tarjoama valmennus, kumman valitsen?

Vaikka koulutukset ovat samanveroisia aktiivimallin edellytysten kannalta, TE-toimiston osoittamat toimet ovat velvoittavia eli niiden laiminlyönti voi johtaa työttömyysetuuden menettämiseen. Osallistu siis TE-toimiston osoittamiin toimiin. Suomen Ekonomien tarjoamiin valmennuksiin voit osallistua seuraavan seurantajaksosi aikana.