Suomen Ekonomien jäsenmaksualennukset

Suomen Ekonomien jäsenmaksusta voit saada alennusta alla olevilla perusteilla. Jos kuulut useampaan alennuskategoriaan, voit saada vain alennuksista suurimman.

Jäsenmaksualennukset lasketaan kuukausikohtaisesti, ja alennusperusteesta on toimitettava kirjallinen todistus. Huomaathan, että saat jäsenmaksustasi myös verovähennystä veroprosenttisi verran.

Jäsenmaksualennuksessa huomioitavaa:

 • Alennukset koskevat vain Suomen Ekonomien jäsenmaksua, eivät ekonomiyhdistyksen jäsenmaksua eivätkä IAET-kassan jäsenmaksua.
 • Ekonomiyhdistyksen jäsenmaksu on yhdistyksestä riippuen 0–40 euroa.
 • IAET-kassaan liittyvä maksaa vuosimaksun .
 • Kesken vuotta liittyneet maksavat jäsenmaksun jäljellä olevien kuukausien osalta.
 • Osa-aikatyössä tai -eläkkeellä olevat katsotaan työssäkäyviksi.
 • Yrittäjäkassaan liittyneet yrittäjäjäsenet maksavat itse työttömyysvakuutuksen suoraan AYT-kassaan.
 • Alennusperusteen on oltava voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta, joka on samalla alennuksen vähimmäiskesto.
 • Alennus voidaan myöntää takautuvasti ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksusta lukuun ottamatta jatkuvia puoliso- ja eläkeläisalennuksia, jotka tulevat voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Vastavalmistuneen alennus

 • Kun liityt Suomen Ekonomien jäseneksi kuuden kuukauden sisällä valmistumisestasi, saat jäsenmaksusta 60 prosenttia alennusta liittymishetkestä lähtien 24 kuukauden ajan.
 • Jos liityt 6–12 kuukautta valmistumisestasi, saat 60 prosentin alennuksen 12 kuukauden ajan.
 • Alennuksen saamiseksi ei tarvitse toimittaa todistusta valmistumisajankohdasta. Suomen Ekonomit tarkistaa valmistumistiedot tarvittaessa yliopistosta.

Ekonomipuolison alennus

 • Kun puoliso on Suomen Ekonomien ekonomijäsen ja alennuksen haluava luopuu Talouselämästä tai muusta Talentumin jäsenetulehdestä tai Forum för ekonomi och teknik -lehdestä, on alennus 50 prosenttia.
 • Puolisoalennuksesta riittää ilmoitus jäsenrekisteriin.

Työttömän alennus

 • Alennus 100 prosenttia (liiton jäsenmaksusta; maksettavaksi jää IAET-kassan ja paikallisyhdistyksen maksu)
 • Alennus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
 • Alennuksen saamiseksi toimitettava kopio viimeisimmästä päivärahan maksuilmoituksesta (tai työ- ja elinkeinotoimiston todistus työttömänä työnhakijana olosta) jäsenrekisteriin.

Eläkeläisen alennus

 • Alennus 40 prosenttia ja ilman Talouselämää tai Forum-lehteä alennus on 80 prosenttia.
 • Kopio eläkepäätöksestä toimitettava jäsenrekisteriin.
 • Jos eläkeläisen alennus jäsenmaksusta on myönnetty aiemmin, sitä jatketaan automaattisesti eikä todistusta tarvitse toimittaa. Poikkeuksena määräaikaiset eläkkeet, joista todistus tulee toimittaa vuosittain jäsenrekisteriin.

Perhevapaalla olevien alennukset

 • Alennuksen voi saada äitiys- ja vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva jäsen.
 • Alennus on 70 prosenttia liiton jäsenmaksuosuudesta vapaan palkattomalta ajalta.
 • Kopio Kelan äitiys- tai vanhempainrahapäätöksestä tai kotihoidontukipäätöksestä tai työnantajan todistus hoitovapaasta toimitettava jäsenrekisteriin.

Ulkomailla olevan lepojäsenen alennus

 • Alennus on 50 prosenttia, kun siirtää ekonomiyhdistyksen jäsenyytensä Expatriaattiekonomeihin.
 • Lepojäsen ei saa Talouselämä-lehteä.
 • Ulkomailla asumisesta ei tarvitse toimittaa todistusta, ilmoitus jäsenrekisteriin ulkomailla asumisesta riittää. Tällöin ilmoitetaan ulkomainen osoite.

Palkattomasti ja päätoimisesti opiskelevan alennus

 • Alennus 50 prosenttia.
 • Alennus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
 • Kopio opintotukipäätöksestä tai apurahasta on toimitettava jäsenrekisteriin.
 • Jos opintotuki- tai apurahapäätöksestä ei ole kopiota, toimitetaan kopio työnantajan kanssa sovitusta palkattomasta vapaasta.

Vuorottelu- ja virkavapaalla olevan alennus

 • Alennus 50 prosenttia.
 • Todistus työnantajan kanssa sovitusta palkattomasta vapaasta on toimitettava jäsenrekisteriin.

Poissa töistä muusta syystä olevan alennus

 • Alennus 50 prosenttia.
 • Alennus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
 • Kirjallinen, allekirjoitettu oma ilmoitus siitä, ettei ole ansiotyössä, on toimitettava jäsenrekisteriin.

Varusmiehen alennus