Osallistu koulutustapahtumiimme ympäri Suomen!

Pidämme huolta osaamisestasi koko työurasi ajan. Haluamme olla tässäkin edelläkävijöitä ja tarjota teemoja, jotka parhaiten vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Vuoden 2019 koulutukset tulossa pian!

Seuraa tapahtumakalenteria ja ilmoittaudu!

Koko päivän teemakoulutus 2019

URSUS – valmennus henkilökohtaisten voimavarojen ymmärtämiseen ja vahvistamiseen

Organisaatiot, jotka oppivat nopeasti ja ketterästi, menestyvät parhaiten muuttuvan maailman melskeessä. Organisaatio on resurssiensa muodostama elävä organismi, joka kehittyy, oppii, etenee ja ratkaisee ongelmat kulttuurin, johtamisen, vuorovaikutuksen ja toimijoiden suorituskyvyn synteesin avulla. Uusiin tilanteisiin vastaaminen, muutoksen läpivieminen, toiminnan jatkuva parantaminen, laadun ja tehokkuuden nostaminen, edellyttää henkilökohtaisen suorituskyvyn nostamista. Tämä toteutuu johtamalla ja valmentamalla viisaasti. Hyvin valmennettu, hyvin johdettu ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation lihaksisto, jolla tarvittaessa kääntyy suurikin kivi. 


Tämä valmennus tähtää kahden keskeisen osa-alueen vahvistamiseen: 
1.    Valmennus kohdistuu henkilökohtaisten voimavarojen ymmärtämiseen ja vahvistamiseen
2.    Maailman ja työelämän muuttuessa mikään ei ole nyt arvokkaampaa kuin sijoittaa ihmisiin ja inhimillisiin resursseihin, se on todellinen suurhanke.

Käsiteltävät teemat ovat:
-    Muutosprosessin psykologia ja muutoksen läpivieminen
-    Stressinhallinta ja resilienssi
-    Itsensä johtaminen ja aikaansaamisen lisääminen
-    Henkinen suorituskyky

Puolen päivän tietoiskujen teemoja 2019 mm. 

Muutos
-    Miten luovin yksilönä työyhteisön muutoksissa?
Vaikuttaminen ja päätöksenteko
-    Päämääränä parhaat päätökset
-    Kehity päätöksentekijänä
Itsensä kehittäminen

  • Asiantuntija 2.0. - Miten moderni asiantuntija hallitsee aikatauluaan ja energiaansa?
  • Tunteet ja tulevaisuus - kuinka tekoäly tulee tekemään tunneälystä ja itsensä johtamisesta meille kaikille välttämättömät taidot
  • Antisäätäjä – Fiksun ajankäytön klinikka
  • Fluent – sujuva (työ)elämä
  • Mindfulness - tietoisuustaidot työssä
  • Rohkeus ja kehtaaminen -workshop

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
-    Oman osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
Myynti ja asiakaskokemus
-    Modernin myynnin pelikirja
-    Palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
Vuorovaikutus
-    Minä palautteen antajana ja vastaanottajana
Käytännön työkalut
-    Miten onnistun projektin vetäjänä?
Juridiikka
-    Uudistuva työaikalaki