Anställningsvillkoren avtalas i arbetsavtalet

Det är alltid bäst att upprätta ett skriftligt arbetsavtal, även när det är fråga om sommarjobb, eftersom anställningsvillkoren avtalas i arbetsavtalet. Om arbetsgivaren inte föreslår att ett arbetsavtal upprättas bör du göra det själv.

Muntligt eller skriftligt?

Ett muntligt arbetsavtal är också giltigt, men vid tvister är det ofta svårt att bevisa sådant som överenskommits muntligt. Vi rekommenderar att det skriftliga arbetsavtalet innehåller alla avtalade anställningsvillkor. Anställningsvillkoren regleras av lagar, kollektivavtalen, arbetsavtalet, vedertagen praxis och arbetsgivarens bestämmelser.

Den elektroniska arbetsavtalsmodellen i medlemstjänsten visar vad det vanligaste innehållet i ett arbetsavtal betyder i praktiken. Läs mer om vad ett arbetsavtal bör innehålla.

Titta på en video om arbetsavtal (på finska)