Temat för 2018: Välmående

Vi valde välmående som årets tema, eftersom dess betydelse ständigt ökar. Många förändringar i arbetslivet utmanar vårt välmående. Å andra sidan vill våra medlemmar leva ett på alla sätt meningsfullt och tillfredsställande liv. 

Med detta tema vill vi öka medlemmarnas medvetenhet om faktorer som påverkar välmåendet, bidra till att välmåendet upprätthålls och ökar och påverka faktorer i anslutning till välmående som är viktiga för medlemmarna.

Webinarier om välmående

Delta i våra webinarier om välmående som vi ordnar tillsammans med Firstbeat.

Inspelningen av webinarier är tillgänglig i vår medlemstjänst.

  • Liikunta ja hyvinvointi
  • Hyödyllinen ja haitallinen stressi
     

I januari–februari sätts tiden under lupp!

Tid är pengar – eller vad är den för dig? I januari–februari diskuteras tid och tidsanvändning. Vi söker redskap för planering och prioritering. Läs mer här >>