Aseta palkkapyyntö kohdilleen

Palkkapyyntöä kannattaa perustella tehtävien vaativuuden, sitovuuden ja kokemuksen mukaan. Palkkatutkasta (jäsensivuilla) voit tarkistaa, että palkkapyyntösi on oikeassa haarukassa. Myös Suomen Ekonomien uravalmentajat sparraavat palkkapyynnön määrittelyssä.

Palkkapyynnön suuruutta miettiessäsi selvitä kokonaiskuva työtehtävääsi liittyvästä palkitsemisesta. Siten saat käsityksen, mikä on todellinen tunti-, kuukausi- ja vuosiansiosi verrattuna työn vaativuuteen ja työaikaan.

Kuukausipalkkaa sovittaessa olisi tunnettava mahdollinen bonusjärjestelmä ja mahdollinen tulospalkkausjärjestelmä. Lisäksi olisi hyvä tietää, kuka niistä päättää ja miten niitä voidaan muuttaa.

Selvitä palkkapyyntöäsi määritellessäsi:

 • Minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita tässä tehtävässä on ja miten niitä seurataan?
 • Mihin palkkaus perustuu, mikä sen rakenne on?
 • Millainen tulosvastuu on, kenelle raportoidaan, mistä vastataan itsenäisesti?
 • Mitä muuta palkkaan ja työaikaan sisältyy? Miten työaikaa seurataan, onko joustava työaika, korvataanko matkustukseen käytetty aika, entä ylityöt?
 • Kuuluuko palkkaan luontoisetuja (esimerkiksi auto, puhelin, ruoka, terveyspalvelut)?
 • Onko alallasi ylemmille toimihenkilöille voimassa oleva työehtosopimus? (Työehtosopimukset) Jos alallasi ei ole työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille, sinun pitää neuvotella itse myös niissä sovittavista asioista.

Työpaikoilla, joilla ei ole työehtosopimusta, sekä työehtosopimusten ulkopuolisten on kuukausipalkan suuruuden lisäksi olisi tiedettävä ainakin:

 • Milloin palkkoja korotetaan, kuinka usein ja millä periaatteilla (Esimerkiksi yleisen linjan mukaan joka lokakuun alusta)?
 • Maksetaanko lisiä?
 • Korvataanko ylityöt?
 • Mitä mahdollinen kiinteä ylityökorvaus tarkoittaa?
 • Kuinka monta työtuntia sen oletetaan vastaavan?
 • Kuinka usein kiinteän ylityökorvauksen suuruus tarkistetaan?
 • Korvataanko työasioissa matkustamiseen käytetty vapaa-aika?
 • Maksetaanko lomarahat?
 • Kuinka vanhempainvapaan korvaukset määräytyvät?
 • Onko palkallinen mahdollisuus hoitaa sairasta lasta kotona?

Selvitä ainakin ennen palkankorotusneuvottelujasi:

 • Onko toimenkuvasi laajentunut tai mitä vastuullisia tehtäviä olet saanut? (esim. uudet projektit, uudet asiakkuudet, vaativammat kokonaisuudet)
 • Onko osaamisesi kasvanut?
 • Oletko saavuttanut paremman tuloksen?
 • Miten olet saavuttanut sinulle asetetut tavoitteet?
 • Oletko kehittynyt työssäsi?
 • Teetkö paljon ylitöitä, onko työn määrä lisääntynyt?
 • Miten toimit työyhteisössäsi, miten olet vaikuttanut esimerkiksi yhteistyön sujuvuuteen?