Kirjoittaja Timo Saranpää on Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtaja 2014–2020.

Tasapainoilu lyhytjänteisyyden ja pysähtyneisyyden välillä on järjestökehittämisen perusdilemmoja. Hyvänä ohjenuorana voi pitää, että on oikea aika lähteä ennen kuin sanot ääneen mieleesi tulevan ajatuksen: ”Tätä on kuule kokeiltu ennenkin.”

Aika Ekonomien puheenjohtajana on ollut äärimmäisen mielenkiintoista ja opettavaista. Kivaakin on ollut. Kun pohdit, millaista meidän työskentelymme mahtaa olla, jonkun muun yhdistyksen tai yrityksen hallituksessa työskentely antaa peruskäsityksen työn luonteesta.

Hallitus on paikka vaikuttaa työmarkkinajärjestöjen uudistumiseen.

Ekonomeissa työ painottuu valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen strategisella tasolla. Hallituksessa pääsee antamaan panoksensa jäsenten osaamista, uraa ja verkostoitumista tukevien palveluiden kehittämiseen. Hallitus vastaa taloudesta ja liiton omaisuuden hoidosta. Hallitus myös ohjaa ja kehittää liiton edunvalvontatyötä ekonomeille tärkeissä asioissa. Hallitus on paikka vaikuttaa työmarkkinajärjestöjen uudistumiseen.

Konkreettinen työ

Varsinaisia kokouksia hallituksella on vuosittain runsaat kymmenen. Sen lisäksi erilaiset, kulloinkin ajankohtaiset työryhmät täyttävät kalenteria.

Tulevalla kaudella on edessä strategiatyö.

Tulevalla kaudella on edessä strategiatyö, joten sekin työllistää tulevaa hallitusta.

Hallituksen jäsenet edustavat ekonomeja sidosryhmien toimielimissä. Tärkeää osaa näyttelee yhteistyö paikallisyhdistysten hallitusten ja eritoten niiden puheenjohtajien kanssa. Kahden vuotuisen sääntömääräisen liittokokouksen lisäksi tavataan pj-päivien ja muiden teemoitettujen tapaamisten merkeissä.

Tällä joukolla – yhdessä Pasilan toimiston kanssa – rakennetaan ekonomiyhteisöä. Paikallista ja valtakunnallista työtä on sopivassa suhteessa.

Kuka on sopiva hallitukseen?

Hallitukseen haetaan monipuolista, erilaisissa työtehtävissä toimivaa ryhmää ekonomeja ja kyltereitä.

Hallitukseen haetaan monipuolista, erilaisissa työtehtävissä toimivaa ryhmää.

Mukaan halutaan palkansaajina, työnantajina, esimiehinä, johtajina, päälliköinä, asiantuntijoina ja yrittäjinä toimivia ekonomeja eri puolilta Suomea. Samoin opiskelijoiden toivotaan edustavan laajasti kylteriyhteisöä.

Hallituksessa on enintään kaksitoista jäsentä, joista viimeisillä kausilla kaksi on ollut opiskelijoita. Tavoitteena on monipuolinen tiimi, joka edustaa koko ekonomielämän kirjoa. Kuka tahansa voi olla sopiva ja pätevä. Kunhan olet meidän jäsen.

Hallitustyö vaatii sitoutumista

Järjestötyö antaa paljon, mutta sille pitää myös olla valmis antamaan. On reilua hoitaa pestinsä tunnollisesti, kun sen saa hoitaakseen.

Asioihin on perehdyttävä ja tekemiseen sitouduttava.

Hallitustyöskentely ei vaadi ylitsepääsemättömiä taitoja tai paneutumista, mutta asioihin on perehdyttävä ja tekemiseen sitouduttava.

Ekonomit ei tee työtä yksin

Ekonomit ei ole yksin. Ekonomien menestyksekäs edustaminen vaatii laajaa sidosryhmä- ja kumppaniverkostoa.

Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat Akava jäsenliittoineen, Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN, Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö Kaute, Suomen kauppakorkeakoulujen yhdistys ABS, yliopistot, poliittiset päättäjät, OKM, työnantajajärjestöt, Suomen Uusyrityskeskukset SUK ry, Suomen Yrittäjät, media, Pohjoismaiden ekonomiliito NCF ja niin edelleen.

Meidät tunnetaan ja tunnustetaan laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Joukko on laaja, mikä kertoo ekonomien painoarvosta. Meidät tunnetaan ja tunnustetaan laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ekonomien hallitus on näköalapaikka suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään, politiikkaan ja koko yhteiskuntaan. Jos koet paloa yhteisten asioiden hoitamista kohtaan, hae mukaan.