Niko Ylä-Poikelus on Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat KY:n puheenjohtaja.

Koronapandemian vaikutukset opiskelijoihin ovat olleet kovat. Moni kokee uupumusta ja osalla opintojen suorittaminen ei yksinkertaisesti onnistu. Sen lisäksi kaikki vapaa-ajan aktiviteetit kampuksilla on kielletty ja moni kärsii yksinäisyydestä. Vaikea tilanne koskee erityisellä tavalla myös niitä, jotka havittelevat opiskelupaikkaa, josta ponnistaa tulevaisuuden työelämään.  

UNIFIn päätös järjestää valintakokeet kampuksilla fyysisinä tilaisuuksina aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia. On ymmärrettävää, että valintakokeet järjestetään kampuksilla, jotta kaikki olisivat samalla viivalla ja vilppi kriittisessä kokeessa saadaan kitkettyä minimiin. Ennakoimattomassa pandemiatilanteessa herää silti paljon huolia toteutustavan turvallisuudesta erityisesti niin sanotuilla hakupainealoilla kuten kauppatieteissä, joihin haki viime keväänä 13 683 ihmistä.

Voidaanko turvallinen osallistuminen taata kaikille hakijoille?

Turvatoimien suhteen on hyvää linjakkuutta, ja riittävät tilajärjestelyt ovat välttämättömyys. Maskien suhteenkaan ei enää puhuta suosituksesta, vaan pakosta. Voidaanko kuitenkaan esimerkiksi suurimmissa yliopistoissa varmistaa se, että jokainen hakija saa mahdollisuuden osallistua vaarantamatta omaa turvallisuuttaan? Vaikka valtaosan hakijoista voidaan olettaa olevan nuoria ja perusterveitä, on väärin riskeerata heidän turvallisuuttaan, jotka esimerkiksi kuuluvat riskiryhmään. Kyse on yhdenvertaisuudesta, jolla on opiskelijavalinnassakin itseisarvo.

Toinen asia, joka meitä kylteripuheenjohtajien verkostossa huolestuttaa, on hakijoiden ajautuminen kohtalon armoille. Mikäli sattuu heräämään flunssassa koepäivän aamuna, tai joku samassa taloudessa saa koronan kolme viikkoa ennen koepäivää, kokeeseen ei voi osallistua. Tämä asettaa kohtuutonta painetta myös hakijoiden kanssa asuvien harteille, ja voi pahimmassa tapauksessa nostaa kynnystä mennä koronatestiin.

Hakijoilla on pelissä koko tulevan vuoden tulevaisuus, sillä suurimpaan osaan hakukohteista, kuten kauppiksiinkin, voi hakea vain kerran vuodessa. Menevätkö lukemiseen käytetyt sadat tunnit ja mahdollisesti valmennukseen maksetut eurot täysin hukkaan?

Omaehtoinen karanteeni ei ratkaise ongelmaa

UNIFI suosittaa, että kokelaat pitäisivät omaehtoista karanteenia kahden viikon ajan ennen valintakoetta. Suositus on toki hyvä, mutta se on monille kaukana realismista. Ei ole kyse siitä, että nuoret rellestäisivät baareissa (jotka eivät edes parhaillaan ole auki) tai muuten toimisivat vastuuttomasti. Kyse on siitä, että etenkin yksinasuvien pitää päästä käymään esimerkiksi ruokakaupassa. Moni hakija myös elättää itsensä tekemällä töitä alalla, jolla altistuminen ei ole itsestä kiinni eikä etätyö mahdollista.  

Kaikki hakijat eivät voi olla kotona odottamassa valintakoepäivää neljän seinän sisällä. Pandemiatilanteen osalta myös koepäivänä tehdyllä yhdellä edestakaisella matkalla on merkitystä. Huonolla tuurilla siirtyminen kotipaikkakunnalta julkisilla kulkuvälineillä valintakoekampukselle voi aiheuttaa pidempiäkin tartuntaketjuja. Karanteenikaan ei ole siis yksiselitteinen vastaus turvallisuuskysymykseen.  

Me kylteripuheenjohtajien verkostossa olemme huolissamme siitä, miten valintakokeiden järjestäminen sujuu käytännössä ja ennen kaikkea siitä, onko kokelaan valittava oman turvallisuutensa ja opiskelupaikkansa väliltä. Kannustammekin UNIFIa miettimään valintakokeiden järjestämistä vielä kerran ja selvittämään, miten valintakoe olisi mahdollista suorittaa esimerkiksi kaksiosaisena viime vuoden virheistä oppien. Kategorinen ratkaisu kaikille yliopistoille on toki kunnianhimoinen, mutta alakohtaisen harkinnan mahdollistaminen voisi turvata hakijoille paremman oikeusturvan ja hieman helpotusta jo muutoinkin stressaavaan hakukevääseen. 

Niko Ylä-Poikelus, Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat KY:n puheenjohtaja ja kylteripuheenjohtajien verkoston jäsen

Kylteripuheenjohtajien verkosto koostuu kylteriyhdistysten puheenjohtajista ja sen tehtävänä on toimia opiskelijayhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.