Lukioaikainen Amerikan vuosi oli koulinut minusta sosiaalisen nuoren naisen, joka ei pelännyt tehdä tuttavuutta ventovieraiden kanssa. Lopulta välittömät ja puheliaat itäsuomalaiset tekivät tutustumisesta molemmin puolin varsin helppoa.

Löysin nopeasti ympäriltäni samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa jaoin samoja arvoja.  Fuksivuoden jälkeen tieni vei tutoriksi, sen jälkeen ainejärjestön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Sieltä ponnistin ylioppilaskunnan hallituksen jäseneksi ja yliopiston hallitukseen. Viimeiset opiskeluvuodet toimin Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilönä.

Opiskeluaikaan liittyi erittäin vahva yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne. Suhteet rakentuivat pitkälti myös epävirallisissa yhteyksissä. Toimintakulttuurille oli ominaista halu tuoda ympärille hyvää ja nauttia yhteisön jäsenten menestyksestä.

Solmin suhteita, jotka ovat arvokkaita edelleen. Olen auttanut useita tuttujani laajentamaan verkostoaan ja työllistymään tutustuttamalla heitä omiin kontakteihini.

Valmistumisen jälkeen palasin pääkaupunkiseudulle. Työ liiton palveluksessa jatkui ja vei aina asiantuntijasta esimieheksi ja johtoon. On helppo sanoa, etten olisi tässä ilman opiskeluaikaisia kokemuksiani.

Ekonomi-heimosta on tullut vuosien varrella itselleni tärkeä. Merkityksellisen siitä on tehnyt arvomme. Uskon, että kun autamme toisia saavuttamaan tavoitteensa, voimme kaikki myös itse saavuttaa omat tavoitteemme.