Ekonomerna hör till Finlands Ekonomer via lokala ekonomföreningar

Ekonommedlemmarna hör till regionala ekonomföreningar som genomför verksamheten på lokal nivå och ordnar utbildningar och evenemang. Det finns 25 ekonomföreningar på olika håll i landet.  Vårt medlemskap bygger på principen om föreningsmedlemskap, vilket betyder att medlemmarna hör till förbundet genom att vara medlemmar i en medlemsförening.

Ekonomföreningen Merkur

 • Grundad: 20.02.1935, Hemort: Åbo
 • OrdförandeChrister Nyholm, christer.nyholm(at)hotmail.com
 • Sekreterare: 
 • Webbsidor Facebook

Ekonomföreningen Niord

 • Grundad: 13.09.1924, Hemort: Helsingfors
 • Ordförande: Katia Gustafsson, katiagustafsson(at)gmail.com
 • Verksamhetsledare: Catarina Söderström, catarina.soderstrom(at)niord.fi
 • Webbsidor Facebook

Etelä-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 27.11.1949, Kotipaikka: Hämeenlinna
 • Puheenjohtaja: Sari Hellman
 • Sihteeri: Ville Puotila
 • Verkkosivut Facebook

Etelä-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 31.10.1946, Kotipaikka: Lappeenranta
 • Puheenjohtaja: Päivi Jäkälä
 • Sihteeri: Paula Suikkanen
 • Verkkosivut Facebook

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 18.01.1960, Kotipaikka: Seinäjoki
 • Puheenjohtaja: Jarkko Kallioniemi
 • Sihteeri: Merja Rintamäki
 • Verkkosivut Facebook

Expatriaattiekonomit ry

 • Perustettu: 20.10.1999, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Christel Tjeder
 • Sihteeri: Suomen Ekonomit, Anu Varpenius, anu.varpenius(at)ekonomit.fi, p. +358407104860

Helsingin Ekonomit ry

Kainuun Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.09.1945, Kotipaikka: Kajaani
 • Puheenjohtaja: Helena Hynynen
 • Sihteeri: Sari Karvonen

Keski-Suomen Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.04.1937, Kotipaikka: Jyväskylä
 • Puheenjohtaja: Jari Paavilainen, jari.paavilainen(at)keskisuomenekonomit.fi
 • Sihteeri: Minna Nikula
 • Verkkosivut Facebook

Kymenlaakson Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.05.1945, Kotipaikka: Kotka
 • Puheenjohtaja: Marjo Heiskanen, p. 0447028204, marjo.heiskanen(at)xamk.fi
 • Sihteeri: Mervi Palmu, p. 0400249139, mervi.palmu(at)kouvola.fi
 • Verkkosivut Facebook

Lahden Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 23.10.1946, Kotipaikka: Lahti
 • Puheenjohtaja: Hanna Mäkinen
 • Sihteeri: Teemu Vesalainen
 • Verkkosivut Facebook

Lapin Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.10.1948, Kotipaikka: Rovaniemi
 • Puheenjohtaja: Risto Koskiniemi, risto.koskiniemi(at)icloud.com, 040 4866885
 • Sihteeri: Merja Koistinen
 • Facebook

Lounais-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 25.03.1968, Kotipaikka: Forssa
 • Puheenjohtaja: Mika Viitala
 • Sihteeri: Sema Isotalo, sema.sami(at)outlook.com, p. 040 746 8351
 • Verkkosivut Facebook

Oulun Ekonomit ry

 • Perustettu: 16.10.1936, Kotipaikka: Oulu
 • Puheenjohtaja: Tiina Savola, pj(at)oulunekonomit.fi
 • Sihteeri: sihteeri(at)oulunekonomit.fi
 • Verkkosivut Facebook

Pirkanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 26.01.1938, Kotipaikka: Tampere
 • Puheenjohtaja: Johanna Kartila-Malmivaara, pj(at)pirkanmaanekonomit.fi
 • Sihteeri: Annika Juvani
 • Verkkosivut Facebook

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 22.08.1951, Kotipaikka: Joensuu
 • Puheenjohtaja: Päivi Kosonen
 • Sihteeri: Sari Karttunen
 • Verkkosivut Facebook

Pohjois-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.11.1937, Kotipaikka: Kuopio
 • Puheenjohtaja: Mari Jäntti ,p.044-5353454, jantti.mari(at)gmail.com
 • Sihteeri: Jenni Suokas
 • Verkkosivut Facebook

Porin Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 24.01.1943, Kotipaikka: Pori
 • Puheenjohtaja: Juhana Valo
 • Sihteeri: Jonna Malmivuori
 • Verkkosivut Facebook

Rauman Ekonomit ry

 • Perustettu: 28.10.1949, Kotipaikka: Rauma
 • Puheenjohtaja: Anssi Pajala
 • Sihteeri: Eija Ainasoja
 • Verkkosivut Facebook

Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry

 • Perustettu: 15.11.1965, Kotipaikka: Riihimäki
 • Puheenjohtaja: Satu Rautavalta
 • Sihteeri: Seija Ylijoki
 • Verkkosivut Facebook

Savonlinnan Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 29.11.1948, Kotipaikka: Savonlinna
 • Puheenjohtaja: Päivi Kuusinen, p. 0438202654, paivi.m.kuusinen(at)gmail.com
 • Sihteeri: Päivi Poutanen, poutanenpaivi@gmail.com
 • Verkkosivut

Suur-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 07.11.1948, Kotipaikka: Mikkeli
 • Puheenjohtaja: Sari Toijonen-Kunnari, p. 040 485 7748
 • Sihteeri: Marja Jähi-Salo
 • Facebook

Turun Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 09.03.1938, Kotipaikka: Turku
 • Puheenjohtaja: Tero Kuusisto, tero.kuusisto(at)sallila.fi, puh 0400 748 902
 • Toimisto: Marjatta Postinen, toimisto(at)turunseudunekonomit.fi
 • Verkkosivut Facebook

Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry

Varkauden Seudun Ekonomit

 • Perustettu: 23.04.1957, Kotipaikka: Varkaus
 • Puheenjohtaja: Anne Vänttinen, annem.vanttinen(at)outlook.com, p. 040 7169 288
 • Sihteeri: Merja Valtonen, merja.valtonen(at)shi-g.com
 • Facebook