Ekonomerna hör till Finlands Ekonomer via lokala ekonomföreningar

Ekonommedlemmarna hör till regionala ekonomföreningar som genomför verksamheten på lokal nivå och ordnar utbildningar och evenemang. Det finns 25 ekonomföreningar på olika håll i landet.  Vårt medlemskap bygger på principen om föreningsmedlemskap, vilket betyder att medlemmarna hör till förbundet genom att vara medlemmar i en medlemsförening.

Ekonomföreningen Merkur

 • Grundad: 20.02.1935, Hemort: Åbo
 • OrdförandePhilip Sjöstrand, p. 0400-667868, sjostrand.philip(at)gmail.com
 • Sekreterare: Britta Brunström, p. 040-8222742, brunstrombritta(at)gmail.com
 • Webbsidor Facebook

Ekonomföreningen Niord

 • Grundad: 13.09.1924, Hemort: Helsingfors
 • Ordförande: Katia Gustafsson, katiagustafsson(at)gmail.com
 • Verksamhetsledare: Catarina Söderström, catarina.soderstrom(at)niord.fi
 • Webbsidor Facebook

Etelä-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 27.11.1949, Kotipaikka: Hämeenlinna
 • Puheenjohtaja: Sari Hellman
 • Sihteeri: Milla Hakari
 • Verkkosivut Facebook

Etelä-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 31.10.1946, Kotipaikka: Lappeenranta
 • Puheenjohtaja: Virve Juntunen
 • Sihteeri: Liisa Kemppainen
 • Verkkosivut Facebook

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 18.01.1960, Kotipaikka: Seinäjoki
 • Puheenjohtaja: Jarkko Kallioniemi
 • Sihteeri: Merja Rintamäki
 • Verkkosivut Facebook

Expatriaattiekonomit ry

 • Perustettu: 20.10.1999, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Christel Tjeder
 • Sihteeri: Suomen Ekonomit, Anu Varpenius, anu.varpenius(at)ekonomit.fi, p. +358407104860

Helsingin Ekonomit ry

 • Perustettu: 21.03.1935, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Maria Pekkala
 • Toiminnanjohtaja: Marjaana Töyli, p. 0201 299262
 • Yhteyskoordinaattori:  Matti Lepistö, +358408656729
 • Verkkosivut Facebook

Kainuun Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.09.1945, Kotipaikka: Kajaani
 • Puheenjohtaja: Helena Hynynen
 • Sihteeri: Sari Karvonen

Keski-Suomen Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.04.1937, Kotipaikka: Jyväskylä
 • Puheenjohtaja ja sihteeri: Jari Paavilainen, jari.paavilainen(at)keskisuomenekonomit.fi
 • Verkkosivut Facebook

Kymenlaakson Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.05.1945, Kotipaikka: Kotka
 • Puheenjohtaja: Marjo Heiskanen, p. 0447028204, marjo.heiskanen(at)xamk.fi
 • Sihteeri: Mervi Palmu, p. 0400249139, mervi.palmu(at)kouvola.fi
 • Verkkosivut Facebook

Lahden Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 23.10.1946, Kotipaikka: Lahti
 • Puheenjohtaja: Anu Tamminen, anu_tamminen(at)suomi24.fi
 • Verkkosivut Facebook

Lapin Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.10.1948, Kotipaikka: Rovaniemi
 • Puheenjohtaja: Risto Koskiniemi, risto.koskiniemi(at)icloud.com, 040 4866885
 • Facebook

Lounais-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 25.03.1968, Kotipaikka: Forssa
 • Puheenjohtaja: Maria Hyvönen, maria.j.hyvonen(at)gmail.com, p. 040 580 3645
 • Sihteeri: Sema Isotalo, sema.sami(at)outlook.com, p. 040 746 8351
 • Verkkosivut Facebook

Oulun Ekonomit ry

 • Perustettu: 16.10.1936, Kotipaikka: Oulu
 • Puheenjohtaja: Tomi Huhtamäki, pj(at)oulunekonomit.fi
 • Sihteeri: sihteeri(at)oulunekonomit.fi
 • Verkkosivut Facebook

Pirkanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 26.01.1938, Kotipaikka: Tampere
 • Puheenjohtaja: Johanna Kartila-Malmivaara, pj(at)pirkanmaanekonomit.fi
 • Sihteeri: Riina Ainasvuori
 • Verkkosivut Facebook

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 22.08.1951, Kotipaikka: Joensuu
 • Puheenjohtaja: Hanna Plosila,  hanna.plosila(at)gmail.com, p. 040 591 7746
 • Sihteeri: Maare Laakkonen, maare.laakkonen(at)jetina.fi, p. 050 367 7660
 • Verkkosivut Facebook

Pohjois-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.11.1937, Kotipaikka: Kuopio
 • Puheenjohtaja: Mari Jäntti ,p.044-5353454, jantti.mari(at)gmail.com
 • Sihteeri: Hanna Tuhkanen, p. 0503318806, hanna.k.tuhkanen(at)gmail.com
 • Verkkosivut Facebook

Porin Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 24.01.1943, Kotipaikka: Pori
 • Puheenjohtaja: Hannele Tuomainen
 • Verkkosivut Facebook

Rauman Ekonomit ry

 • Perustettu: 28.10.1949, Kotipaikka: Rauma
 • Puheenjohtaja: Anssi Pajala
 • Sihteeri: Pauliina Ritanotko
 • Verkkosivut Facebook

Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry

 • Perustettu: 15.11.1965, Kotipaikka: Riihimäki
 • Puheenjohtaja: Satu Rautavalta
 • Verkkosivut Facebook

Savonlinnan Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 29.11.1948, Kotipaikka: Savonlinna
 • Puheenjohtaja: Annemaija Summanen, p. 044 3331382, annemaija.summanen1958(at)gmail.com
 • Sihteeri: Päivi Kuusinen, p. 0438202654, paivi.m.kuusinen(at)gmail.com
 • Verkkosivut

Suur-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 07.11.1948, Kotipaikka: Mikkeli
 • Puheenjohtaja: Sari Toijonen-Kunnari, p. 040 485 7748
 • Sihteeri: Iida Kuronen
 • Facebook

Turun Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 09.03.1938, Kotipaikka: Turku
 • Puheenjohtaja: Tero Kuusisto, tero.kuusisto(at)sallila.fi, puh 0400 748 902
 • Toimisto: Marjatta Postinen, toimisto(at)turunseudunekonomit.fi
 • Verkkosivut Facebook

Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry

 • Perustettu: 09.05.1937, Kotipaikka: Vaasa
 • Puheenjohtaja: Aimo Syri, 0400 560 280, asyri(at)anvianet.fi
 • Verkkosivut Facebook

Varkauden Seudun Ekonomit

 • Perustettu: 23.04.1957, Kotipaikka: Varkaus
 • Puheenjohtaja: Anne Vänttinen, annem.vanttinen(at)outlook.com, p. 040 7169 288
 • Sihteeri: Merja Valtonen, merja.valtonen(at)shi-g.com
 • Facebook