Eduskuntavaalit 2019 – tutustu ekonomiehdokkaisiin

Kevään eduskuntavaaleissa on ehdolla runsaasti kauppatieteilijöitä ja kauppatieteiden opiskelijoita eri puolueista ja liikkeistä ympäri Suomen. Mitkä ovat ekonomiehdokkaiden vaaliteemat, huolenaiheet ja tavoitteet? Tutustu ehdokkaisiin – ehkä löydät omasi. Ennakkoäänestys järjestetään 3.-9.4. ja varsinainen vaalipäivä on 14.4.

Tutustu myös Suomen Ekonomien hallitusohjelmatavoitteisiin.

Ekonomiehdokkaat aakkosjärjestyksessä

 

Olavi Ala-Nissilä

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi, Loimaa
Perhe: Naimisissa, aikuinen tytär
 
Minulla on kauppatieteiden maisterin ja KHT-tilintarkastajantutkinnot.  Toimin laskentatoimen ja oikeusopin lehtorina kauppaoppilaitoksessa ja Turun Kauppakorkeakoulussa. Toimin pitkään KHT tilintarkastajana, olin Tilintarkastusyhteisö BDOn hallituksen pj ja Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen jäsen kuusi vuotta ja sen ensimmäisen jaoston puheenjohtaja. Olin kansanedustajana 15 vuotta ennen EU-virkaa ja tulin uudelleen valituksi nyt 2015 nostamaan Suomea nousuun.
 
Olen ollut mm. valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja. Nyt olen Keskustan vero- ja talouspoliittisten työryhmien puheenjohtaja. Olen tietokirjailija, ja kirjoittanut mm. kirjan ”Ulos finanssikriisistä” ja uusin ”Ottakaa mut mukaan - Osallistavaan kasvuun”. Olen Lentopallon Mestaruusliigan pj ja Euroopan Lentopalloliiton CEV:n sisäinen tarkastaja. Olen hyvin motivoitunut jatkoon!

 

Lotta Alhonnoro

Puolue: Vihreät
Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri
Ikä: 34
Omat kanavat: www.lottaalhonnoro.fi
Facebook: www.facebook.com/LottaAlhonnoro/
Instagram: www.instagram.com/lottaalhonnoro/
Twitter: twitter.com/LottaAlhonnoro

Olen 34-vuotias KTM, tutkija, vihreä kaupunginvaltuutettu ja Vaasan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä pienen lapsen äiti. Viimeistelen väitöskirjaa ruokahävikistä Vaasan yliopistossa. Niin työssä kuin politiikassakin minua on aina innostanut miettiä miten voimme tehdä asiat yhdessä paremmin. Haluan kansanedustajaksi ratkaisemaan ilmastonmuutosta ja edistämään koulutusta, tiedettä ja tutkimusta - nämä ovat lastemme tulevaisuuden, Suomen sekä alueemme menestyksen ja työllisyyden kulmakivet.

Olen vankkumaton tasa-arvon puolustaja. Uskon että Suomi on meille kaikille parempi paikka kun jokaisella ihmisellä on taustastaan riippumatta mahdollisuus toteuttaa itseään. Kansanedustajan työhön vaaditaan verkostoja, näkemystä ja osaamista, joita minulla on vuosien ajalta useista eri luottamustoimista niin paikalliselta kuin valtakunnalliseltakin tasolta, mm. Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtajana 2017-18 ja koulutuslautakunnan varapuheenjohtajana. Tulevaisuudesta päätetään nyt.

 

Linda Brandt-Ahde

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi
Ikä: 33
Omat kanavat: www.lindabrandtahde.fi
I
nstagram, Twitter & Facebook: @lindabrandtahde

Olen 33-vuotias kaupunginvaltuutettu (Lpr), kauppatieteiden (LUT 2018) ja valtiotieteiden maisteri (HY 2014) ehdolla eduskuntaan.  Olen pienen tytön äiti, lähtöisin yrittäjä- ja urheilijaperheestä.
Tärkeimmät teemat:
1. Yrittäjyyden tukeminen, työllisyyden kasvu ja työnteon kannattavuus; byrokratian yksinkertaistaminen luo elinvoimaa ja lisää myös työllisyyttä.
2. Koulutus. Meidän on tarjottava tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet, jotta pysymme tulevaisuudessakin koulutuksen ja sivistyksen kärkimaana. Syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava varhaiskasvatuksesta alkaen, sillä kouluttamattomuus ja syrjäytyminen periytyvät. Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on Suomelle ainut oikea menestymisen strategia.
3. Perheet. Vanhemmuuden ja lapsiperheiden tukeminen luo tasa-arvoa ja hyvinvointia myös työelämään. Varhaisen tuen palvelut lapsille ja vanhemmille ovat sijoitus tulevalle. Kun perheissä on asiat hyvin, lapset voivat hyvin.

 

Alia Dannenberg

Puolue: Vasemmistoliitto
Vaalipiiri: Savo-Karjalan vaalipiiri
Ikä: 44
Omat kanavat: www.dannenberg.fi/alia
Facebook: facebook.com/dannenberg.alia
Instagram: instagram.com/alia_dannenberg
 
Olen Alia Dannenberg, 44-vuotias Joensuun kaupunginvaltuutettu. Perheeseeni kuuluu puoliso ja kolme lasta. Ammatiltani olen hallinnon ja talouden tarkastaja, ja työssäni minulle on muodostunut kattava kuva Suomen talouden ongelmista. "Maan tapa" eli suomalainen korruptio on saatava kuriin, ja julkisten palveluiden yksityistämiselle ja veronkierrolle on tehtävä täydellinen stoppi. Työläisperheen lapsena olen kiitollinen Suomen hyvinvointivaltiolle, joka on antanut minulle mahdollisuuden käyttää kykyjäni ja päästä elämässäni eteenpäin siten, että minusta on tullut paitsi sukuni ensimmäinen ylioppilas, myös kauppatieteiden maisteri ja filosofian tohtori. Yksi toimivan yhteiskunnan kulmakivistä on kaikkien ihmisten välinen tasa-arvo. Sen toteutumista pyrin edistämään muun muassa valtakunnallisen Setan varapuheenjohtajana. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus toimeentuloon, työhön ja turvalliseen ja ihmisarvoiseen elämään. Tämä on tärkein tavoitteeni sekä politiikassa että muussa elämässäni.

 

Sari Essayah

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Savo-Karjala
Ikä: 52
Omat kanavat: www.essayah.fi
Facebook: www.facebook.com/essayah

Olen toisen kauden kansanedustaja ja Kristillisdemokraattien puheenjohtaja. Olen toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä 2009-2014, puoluesihteerinä 2007-2009 ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana kaudella 2003–2007. Ekonomina olen työskennellyt mm. laskentapäällikkönä ja tilintarkastajana. Kunnallispolitiikassa takana on yli 10 vuotta valtuutettuna, hallituksessa sekä maakunta- ja kuntaliitonvaltuustoissa. Perheeseeni kuuluu aviomieheni ja 2 opiskelevaa tytärtämme. Olen mukana urheilun järjestötyössä ja seurakunnan työmuodoissa.
Vaaliteemani:
- Panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen tuetaan työllisyyttä ja yrittäjyyttä.
- Työnteko kannattamaan eli sosiaaliturvauudistus, jossa kannustinloukut poistuvat ja työnteko kannattaa.
- Lapsi- ja ikäystävällinen yhteiskunta eli perhevapaisiin kiintiöiden sijaan joustoja ja vanhustenhoito kuntoon ja omaishoitajille riittävä tuki
- Kestävää kiertotaloutta ja vähäpäästöistä energiantuotantoa, energian ja ruuan kotimaisuus on ekoteko.


Tiina Gallén

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Oulun vaalipiiri
Ikä: 46
Omat kanavat: tiinagallen.home.blog 
Facebook: https://urly.fi/19Sj
Instagram: @gallentiina
Twitter: @GallenTiina
Tärkeimmät teemat:
Olen esimiestyön ja strategisen johtamisen yliopettaja, tiimipäällikkö ja 15- ja 21-vuotiaiden tyttärien äiti. Olen työskennellyt myynnin parissa sekä koulutuksen ja kehittämisen tehtävissä koko työurani.

Osaamisella rakennetaan tulevaisuuden Suomi. Koulutus on yksi merkittävä väylä osaamisen kehittämiseen. Mielestäni koulutuksessa keskeistä on laadukas opetus ja oppijoiden innostaminen. Rakenteiden muuttaminen ei takaa muutosta arjessa. Opettajat tarvitsevat aikaa keskittyä perustehtäväänsä – ohjaamiseen ja opettamiseen. Tulevaisuuden Suomessa pitää olla kannattavaa tehdä työtä. Työilmapiiriä ja johtamista tulee kehittää sellaiseksi, että työ voimaannuttaa eikä lannista ihmisiä. Sosiaaliturvan pitää aktivoida kansalaisia. Kestävän kehityksen huomioivilla päätöksillä turvaamme luonnon monimuotoisuuden lähiympäristössämme ja kannamme vastuumme ilmastosta.

 

Atte Harjanne

Puolue: Vihreät
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä: 34
Omat kanavat: atteharjanne.fi
Facebook: www.facebook.com/attevaalit
Twitter: @AtteHarjanne
Tärkeimmät teemat:
Ilmastonmuutoksen parissa työskentelevänä tutkijana tiedän, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat nyt kaiken politiikan tärkeimmät haasteet. Seuraavien vuosikymmenten aikana on saatava päästöt jyrkkään laskuun ja lopulta nollaan. Tuulta, aurinkoa, ydinvoimaa ja geolämpöä tarvitaan kaikkea paljon lisää, liikennettä on sähköistettävä nopeasti ja maatalous käännettävä päästölähteestä hiilinieluksi. Tämä muutos tarjoaa myös bisnesmahdollisuuksia, mutta on huolehdittava ettemme tue keinottelua ja opportunismia. Tarvitsemme pitkäjänteisiä investointeja parempaan tulevaisuuteen.

Tärkeitä teemojani ovat myös tiede, talous ja liberaalien arvojen puolustaminen. Tiede ansaitsee kunnianpalautuksen. Taloudessa tärkeää on sosiaaliturvan järjestäminen reilusti ja tehokkaasti perustulopohjalta yhdessä entistä notkeampien työmarkkinoiden kanssa. Liberaaleja arvoja ja demokratiaa on puolustettava rohkeasti ja voimakkaasti sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan.


Miina-Anniina Heiskanen

 
Olen oululainen kuntapäättäjä, kauppatieteiden kandidaatti ja tanssinopettaja (AMK). Minulla on laajaa näkemystä ja osaamista yhteiskunnan eri osa-alueilta. Toimin hallituksen jäsenenä Oulun yliopistossa ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiössä sekä Oulun Osuuspankin edustajiston jäsenenä. Omat vahvuusalueeni ovat koulutuksessa, ympäristö- ja ilmastopolitiikassa ja sukupolvipolitiikassa. Olen tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja modernien arvojen puolustaja. Nyt on aika tehdä tulevaisuusinvestointeja, kuten perhevapaauudistus, joka parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla.
Sitoudun edistämään:
1. Aidosti maksutonta toista astetta. Parhaiten tavoite toteutuu laajentamalla oppivelvollisuusikää. Maksuton toinen aste on tasa-arvoteko ja tulevaisuusinvestointi, joka ehkäisee syrjäytymistä ja parantaa nuorten työelämänäkymiä.
2. Ouluun ulottuvaa kaksoisraidehanketta, jolloin raideliikenteestä tulee potentiaalinen vaihtoehto lentoliikenteelle. Toimiva ratayhteys vahvistaa Oulun talousaluetta.
3. Mielenterveyspalveluja. Palveluja tulee tarjota ennen kaikkea ennaltaehkäisevä näkökulma edellä. Suomessa tulee ottaa käyttöön terapiatakuu.

 

Veera Hellman

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä: 21
Omat kanavat: veerahellman.fi
Facebook: www.facebook.com/veerahellman/
Instagram: @veerahellman
Twitter: @veerahellman

Olen 21-vuotias kauppatieteiden opiskelija Hankenista. Suurimmat kiinnostuksen kohteeni alalla on rahoituksen ja yritysvastuun yhteispeli. Tätä kiinnostusta ja aiheista opittua haluan olla tuomassa esiin myös eduskunnassa. Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia ja haasteita ja uskon siihen, että markkinatalouden voimin voimme taistella sitä vastaan. Nuorena kauppatieteilijänä minulle tärkeää on se, että hoidamme valtiontaloutta vastuullisesti ja kestävästi niin, että päätökset joita tänään tehdään katsovat pitkälle tulevaisuuteen. Meidän on turha keskustella kannustavasta verotuksesta tai työllisyysasteen nostamisesta ilman, että meillä on palloa jolla elää, vaikka edellä mainitut ovatkin minulle tärkeitä asioita nekin. Nyt on aika ottaa #pallohaltuun."

 

Mari Holopainen

Puolue: Vihreät
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä: 38
Omat kanavat: www.mariholopainen.fi
Olen kauppatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Aalto-yliopistossa ja kaupunginvaltuutettu

Tärkeimmät teemat: Nyt on osaamisen, koulutuksen, kaupunkien ja ilmastonmuutoksen torjumisen aika. Olen kauppatieteilijä, pienen päiväkoti-ikäisen ja koululaisen äiti. Olen tehnyt periksiantamattomasti ja perehtyen töitä kaupunginvaltuutettuna kymmenen vuotta. Toimin Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajana, Helsingin Sataman hallituksen jäsenenä, ja lisäksi vaikutan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Työskentelen Aalto-yliopistossa väitöskirjatutkijana. Kansainvälistä kokemusta minulla on viimeisimpänä Oxfordin yliopistosta.
 
Ilmastonmuutokseen on tartuttava tosissaan. Osaamiseen on uskottava jälleen, eikä koulutusta tule nähdä kulueränä vaan sijoituksena. Ympäristölle haitalliset tukimuodot kannattaa sijoittaa uuden luomiseen. Kaivoslaki tulee uudistaa pikaisesti. Haluan edistää reilumpaa tapaa tehdä politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon. Politiikan arvo mitataan siinä, millaista arkea se tuottaa - oli kyse ikäihmisten inhimillisestä elämästä tai pienistä ryhmäkoista varhaiskasvatuksessa. Nyt tarvitaan rohkeita tekoja tulevaisuuden puolesta.

 

Kristiina Ilmarinen

Puolue: Seitsemän tähden liike
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Ikä: 55 v.
Omat kanavat: http://kristiinailmarinen.fi
Facebook: www.facebook.com/Vaaliehdokas-Kristiina-Ilmarinen-356885381565161/
US-blogi: http://kristiinailmarinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi
 
Olen ollut rahoitus- ja talousalalla mm. pankissa ja yrityksissä. Innostuin 2010 perussuomalaisista ja olin 2011 heidän ehdokkaansa Helsingissä. Sain 1089 ääntä. Sitten petyin heihinkin. Europarlamenttivaaleissa 2014, keräsin itse 2440 kannattajakorttia, ja eduskuntavaaleissa 2015 olin valitsijayhdistykseni kautta ehdokkaana.
 
Suomi sanoo olevansa yritysystävällinen maa, mutta mielestäni kaikki tehdään, jotta yrittäjillä olisi mahdollisimman vaikeaa. Ajan myös maaseudun ja kotimaisen ruoan tuotannon palauttamista elinvoimaisiksi. En näe järkeä siinä, että kasvukeskuksissa asumisen hinta ajetaan tahallaan ylös ja asumisen kasvavassa määrin maksavat veronmaksat. Julkisin varoin kustannettu julkinen terveyden- ja vanhustenhoito kuuluu jokaiselle suomalaiselle. Sen on jokainen maksanut veroina. Sen sijaan mm. rahojamme jakaminen ympäri maailmaa tulee lopettaa, kun oma kansa on ruokajonoissa, vanhuksemme heitteillä, lapsemme homekouluissa ja koulutus ja tutkimus ajetaan alas.

Eeva Kalli

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri
Ikä: 38
Omat kanavat: eevakalli.fi
Facebook: www.facebook.com/eevakalli.ehdokas/
Tärkeimmät teemat:
Politiikalla pitää edistää elinvoimaa, osaamista ja joustavuutta – niillä Suomi menestyy nyt ja tulevaisuudessa.

Elinvoiman perusta syntyy siitä, että on työtä, koulutuspaikkoja ja toimivat peruspalvelut. Nämä saavat buustia taitavasta edunvalvonnasta ja fiksusta politiikasta kansallisesti ja EU-tasolla. Fiksu politiikka on mm. sellaista, joka rohkaisee yrityksiä investoimaan ja työllistämään. Taitavalla edunvalvonnalla varmistetaan mm. toimivat liikenneyhteydet ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Työn ja toimeentulon lisäksi on tärkeää, että elämässä on joustavuutta mm. työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle tai itsensä kehittämiselle. Politiikalla voidaan rohkaista toteuttamaan vaikkapa lapsilukuun tai osaamisen kasvattamiseen liittyviä haaveita. Näin toteutetaan inhimillisiä unelmia ja ratkotaan yhteiskunnallisia haasteita syntyvyyteen ja osaamishaasteeseen liittyen. Panostetaan siis koulutukseen ja rakennetaan kannustava, perheiden erilaiset tarpeet huomioiva tukijärjestelmä.


Taneli Kalliokoski

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Ikä: 40
Omat kanavat: https://tanelikalliokoski.fi
Blogi: www.tanelikalliokoski.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/Taneli-Kalliokoski-eduskuntavaaliehdokas-266955043746540/
Tärkeimmät teemat:
Tärkeimmät teemani vaaleissa ovat perheiden arki, turvallinen vanhuus, koulutus, yrittäjyys ja ilmastonmuutos.
- Kaikille perheille yhteistä on arki. Minkälaista arki on, siinä on isoja eroja. Yksi rakentamamme hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä on helpottaa sitä.
- Elämänkaareen kuuluu väistämättä vaihe, jossa tarve turvaan, apuun ja hoivaan kasvaa. Kun mietimme minkälaista vanhuutta haluamme itsellemme, kannattaa vertailukohdaksi ottaa nyt vanhuuttaan elävän sukupolven tilanne. 
- Opiskelu ja oppiminen alkaa jo aivan pienestä vauvasta lähtien. Maailma ympärillämme muuttuu, sopeutuaksemme sen muutoksiin, tarvitaan elinikäistä oppimista.
- Pitkään puhuttiin ilmastonlämpenemisestä. Nykyään puheena on lämpenemisen sijaan ilmastonmuutoksesta. Muutos kuvaa paremmin sitä epävakaata tilaa, joka ilmastossa nykyään on.
-Yrittäminen on ollut yksi avaintekijöitä Suomen viime vuosien nousussa talousrintamalla. Ilman pk-yrityksiä, työllisyyskehitys olisi jäänyt paljon alhaisemmaksi. Yrityksien toimintaedellytyksistä pitää huolehtia ja niitä pitää parantaa.

 

Ulla Kaukola

Puolue: SDP
Vaalipiiri: Uusimaa
Ikä: 55
Omat kanavat: www.ullakaukola.fi
Twitter: https://twitter.com/UllaKaukola
Facebook: https://www.facebook.com/UllaKaukolaUKK/
Instagram: https://www.instagram.com/ullakaukola

Olen Vantaan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Koulutukseltani olen filosofian maisteri Helsingin yliopistosta ja ekonomie kandidat Hankenilta. Työskentelen ammattikorkeakoulussa lehtorina. Puhun sujuvasti ruotsia, saksaa ja englantia. Olen kolmen nuoren äiti.

Koulutus on investointi, ei meno
- Palautetaan kokopäiväinen varhaiskasvatus kaikille lapsille. - Pidennetään oppivelvollisuutta ja tehdään siten lukiosta ja ammattioppilaitoksesta aidosti maksuton. - Pidetään kiinni koulutuksen laadusta. - Tuetaan myös aikuisten opiskelua ja ammatin vaihtoa. - Taataan koulutukselle ja tutkimukselle vahva perusrahoitus. - Arvostetaan opetusta ja opettajaa. Pelkällä peruskoululla ei pärjää.

Oikeudenmukainen verotus
- Torjutaan harmaata taloutta ja veronkiertoa. - Pidetään veronpohja laajana ja tiiviinä. - Tehdään työtä sen eteen, että EU:hun saadaan yhteinen yritysveropohja. - Pidetään markkinatalous piikana, sillä siitä ei ole emännäksi.


 

Tomi Kaunismäki

Puolue: Kristillisdemokraatit
Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri
Ikä: 37
Omat kanavat: facebook-sivut
Tärkeimmät teemat:
1. Mielipiteenvapauden vaaliminen: Suomessa on oltava tilaa arvoihin pohjautuviin erilaisiin mielipiteisiin ja näkökulmiin ilman leimatuksi tai syrjityksi tulemisen pelkoa.
2. Nykytyöelämässä on panostettava psyykkisen kuormituksen keventämiseen. On saatava lasku-uralle työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiset mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Mielenterveyssairaudet ovat yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen yhdessä tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa. Jo alle 34-vuotiaita jää työkyvyttömyysseläkkeelle yhä useampia, mihin suurimpana syynä ovat olleet lisääntyneet mielenterveyden häiriöt.
3. On panostettava ympäristön ja yrityselämän kannalta kestäviin liikkumis- ja liikenneratkaisuihin. Nykypäivänä metropolikokonaisuuksien kehittämisessä usein unohdetaan, että ihmisten ja palveluiden etäisyys toisistaan matka-ajassa mitattuna on yksi ratkaisevimmista tekijöistä, ei etäisyys kilometreissä. Hyvä vaihtoehto perinteiselle metropoliajattelulle on sovellettu versio, jossa Vaasan ja Seinäjoen tyyppisiä kaupunkikokonaisuuksia yhdistetään nopeilla liikenneyhteyksillä.


Mari Kaunistola

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Satakunnan vaalipiiri
Ikä: 39
Omat kanavat: www.marikaunistola.fi
Facebook: @kaunistolamari
Twitter: @MariKaunistola
IG: @marikaunistola

 Olen 39 -vuotias kauppatieteiden ja filosofian maisteri. Työskentelen Poliisiammattikorkeakoulussa kouluttaen ja vastaten esimieskoulutukseen tulevien poliisien henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuudesta. Toimin lisäksi Porin kaupunginhallituksen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsenenä.
 
Yrittäjyyden ja työllisyyden tukeminen edellyttää laadukasta koulutusta ja tutkimusta. Siitä Suomi on tunnettu ja näiden varaan pitää tulevaisuutta rakentaa.
Suomi tarvitsee lisäksi työtä. Työllisyyden nosto entisestään sekä perhevapaauudistus ovat tärkeitä asioita tulevalla hallituskaudella. Minulla on palo uudistaa Satakuntaa ja tehdä yhteistyötä elinvoimaisen maakunnan puolesta. Innovatiivisia ja uusia avauksia tarvitaan, jotta Satakunta voi kehittyä entisestään ja olla vetovoimainen niin yrittäjille kuin asukkaille.


Miikka Keränen

Puolue: Vihreät
Vaalipiiri: Lappi
Ikä: 28v.
Omat kanavat: www.miikkakeranen.fi/

Olen suorittanut BScBA-tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin kampuksella ja nyt viimeistelen opintojani Tampereen yliopiston vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelmassa. Mielestäni tämä yhdistelmä on juuri olennaista osaamista Lapin tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta: Lappi on Suomen kansainvälisin alue, mutta liiketoiminnassa ja päätöksenteossa on otettava vastuu myös esimerkiksi ympäristöstä. Aiemmalta koulutukseltani olen leipuri-kondiittori ja opiskelen myös yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa johtajuutta sekä vaatetussuunnittelua taiteiden tiedekunnassa Lapin yliopistossa. Melkoinen moniosaaja siis!
 
Haluan kansanedustajaksi, koska seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet on turvattava. Haluan kansanedustajaksi, koska ilmastokriisi on pysäytettävä. Haluan kansanedustajaksi, koska jokaisella on oltava paikka tässä yhteiskunnassa. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska Suomessa tarvitaan reilua muutosta. Näytä luontosi ja äänestä.

Lotta Keskinen

Puolue: RKP
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä: 34
Omat kanavat: lottakeskinen.fi
Facebook: fb.com/lottalandia
Instagram: instagram.com/lottalandia
Twitter: twitter.com/LottaKeskinen
LinkedIn: linkedin.com/in/LottaKeskinen
 
Olen kaksikielinen 34-vuotias Investment Manager ja työskentelen ulkomaisten kiinteistösijoitusten parissa. Työn ohessa vaikutan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa RKP:n naisjärjestön varapuheenjohtajan tehtävässä. Olen aktiivinen sekä naisjärjestössä että puolueessa, mm. puoluevaltuustossa. Lisäksi olen aktiivinen vaikuttaja Helsingin seurakuntayhtymässä. Koulutukseltani olen KTM ja VTK Åbo Akademi’sta. Olen helsinkiläinen ja lauttasaarelainen vuodesta 2009.
 
Tasa-arvoisen talouden edistäminen ja työllisyysasteen nostaminen ovat keskeisiä asioita, joita ajaisin eduskunnassa:
- Lainsäädäntö samasta palkasta naisille ja miehille Islannin mallin mukaisesti
- Laaja perhevapaauudistus 6+6+6 -mallin mukaisesti
- Määrätietoista työtä murtaa sukupuolinormeja varhaiskasvatuksessa ja kaikilla koulutusasteilla.
- Pitkän aikavälin investointeja koulutukseen ja tutkimukseen
- Opintotuen ja sen tulorajan korotusta
- Yrittäjyyden helpottamista
- Ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista
- Pysyvän oleskeluluvan myöntämistä ulkomaalaisille opiskelijoille valmistumisen jälkeen

Ville-Petteri Kujansuu

Puolue: Tähtiliike
Vaalipiiri: Savo-Karjala
Ikä: 24

Olen kauppatieteiden opiskelija Joensuusta. Lähdin mukaan ehdolle, sillä pidän johdonmukaisuutta erittäin tärkeänä asiana politiikassa ja koska viimeisin hallitus on monelta osin pettänyt äänestäjät ja rikkonut vaalilupauksiaan. Esimerkiksi koulutuksesta tehdyt leikkaukset olivat huomattavia lupauksista huolimatta. Tämän takia haluankin että ensi eduskunnassa koulutuksen ja tutkimuksen rahoitusta pidetään tärkeänä, ja leikkausten sijaan sitä tulisi kasvattaa.

Myös meneillään ollut sote-uudistus oli todella paljon resursseja vievää eikä lopputulosta saatu aikaiseksi. Sote uudistus tuollaisenaan ei myöskään olisi tasa-arvoinen, sillä siitä hyötyisivät selvästi enemmän suuret asutuskeskukset, kun taas harvaan asutetuille alueille hyötyä ei käytännössä olisi. Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat myös tärkeä asia, ja seuraavan eduskunnan tulisikin tehdä toimenpiteitä tämän asian eteen. Ydinvoiman osuutta energian tuotannossa on pystyttävä kasvattamaan, jotta vähäpäästöisen energian tuotannontasoa voidaan lisätä järkevällä kustannuksella, kuitenkin unohtamatta uusiutuvien energialähteiden laajempaa hyödyntämistä. Ensi eduskuntakaudella on myös tärkeää keskittyä maahanmuuton kulujen karsimiseen, sillä tällä hetkellä maahanmuuton suuret kulut ovat osittain pakottaneet leikkaamaan kestävyysvajeen takia useista suomalaisille tärkeistä asioista. Yhdessä järkevillä päätöksillä voimme ylläpitää Suomen kansan hyvinvointia, mutta tekoja on tehtävä!


Elina Lepomäki

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Uusimaa
Omat kanavat: https://lepomäki.net/

Olen 37-vuotias kansanedustaja, äiti, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri ja intohimoinen sienestäjä. Ennen kuin nousin kansanedustajaksi vuonna 2014, työskentelin reilun 10 vuoden ajan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä Lontoossa ja eri Pohjoismaissa.

Haluan rakentaa Suomea, jossa ihmisillä on taustaan katsomatta joka päivä enemmän vaihtoehtoja kuin eilispäivänä. Tarvitsemme hyvinvointivaltion, joka suojelee ihmisiä yritysten, toimialojen, alueiden tai järjestöjen sijaan. Kyky menestyä, auttaa ja tukea tekevät Suomesta mahdollisuuksien maan, jossa jokainen voi tavoitella unelmiaan. Yhdessä me pystymme parempaan!


Ding Ma

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Kaakkois-Suomi
Ikä: 30
Omat kanavat: www.dingma.fi
Facebook: www.facebook.com/dinginjengi
Twitter: Dingsteri, Instagram: Dingster1
 
Hei! Nimeni on Ding Ma. Muutimme perheen kanssa Kiinasta Suomeen, kun olin 4-vuotias. Olen kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopistosta ja reservivänrikki Santahaminasta. Teen tällä hetkellä työtä Kaakkois-Suomen aluekehityksen ja elinvoimaisuuden eteen. Vastaan Etelä-Karjalan liitossa maakunnan Aasia-yhteistöistä. Työn ohella opiskelen diplomi-insinööriksi LUT:ssa. Aiemmin olen työskennellyt Finprossa suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymistä tukemassa, Ulkoasianministeriössä Suomen maakuvaa vahvistamassa ja ennen Lappeenrantaan tuloa IT-yhtiössä yksityisellä sektorilla suomalaisen yrityskaupan muutosjohtamassa.
 
Työn kautta olen päässyt maailmalla seuraamaan miten hienosti meillä asiat Suomessa ovat. Yhdenvertaisuus -Maailmalla Suomi tunnetaan korkeasta koulutuksen tasosta ja tämän jatkuvuus tulee varmistaa myös tulevaisuudessa. Yhdenvertaiset mahdollisuudet jo varhaiskasvatuksesta lähtien ovat vakaan yhteiskunnan kivijalka. Meidän tulee panostaa jatko-opintojen laadukkuuden takaamiseen. Yliopistoilla tulee olla riittävät määrärahat, jotta pysymme kehityksen kelkassa mukana ja olemme luomassa innovaatioita suomalaisella huippuosaamisella. Suomesta löytyy maailman osaavinta työvoimaa ratkaisemaan isoja megatrendin haasteita kuten ilmastonmuutos ja väestön ikärakenteen vanheneminen. Sydämeni sykkii sivistykselle. Vain asettumalla toisen ihmisen asemaan ja arvostamalla erilaisuutta, voimme tehdä Suomesta avoimen, kannustavan ja tasa-arvoisten mahdollisuuksien maan. Rakennetaan yhdessä Suomi, joka uskoo omiin kykyihinsä, kehittää omaa osaamistaan ja näkee ympäröivän maailman suurena mahdollisuutena!

 

Jouni Markkanen

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Pirkanmaa
Ikä: 32
Omat kanavat: jounimarkkanen.fi
Facebook: facebook.com/markkanen.jouni
IG ja Twitter: @jounimarkkanen
LinkedIn: linkedin.com/in/jounimarkkanen/
 
Olen tamperelainen kauppatieteilijä ja Ekonomit itse asiassa on suurelta osin syypää siihen, että olen päätynyt politiikkaan. Boomi ry:n puheenjohtajana (2010) innostuin lopullisesti järjestöpolitiikasta ja Akava vei lopullisesti politiikan syvään päähän, kun opiskelijoiden puheenjohtajana (2013-2014) pääsin mukaan esimerkiksi edellisiin eläkeneuvotteluihin. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin onkin vienyt mukanaan ensin järjestöpolitiikasta kaupunginvaltuustoon ja viimeisen reilun vuoden ajan puoluetoimistolle valmistelemaan puolueelle kaupunki-, työelämä- ja digipoliittisia sisältöjä. Seuraavaksi haluan mennä viemään tavoitteita käytäntöön kansanedustajana.

Ympäristö, yhdenvertaisuus ja avoin suhtautuminen tulevaisuuteen ovat tekemisen ytimessä. Toimintatapana luotan yhteistyöhön. Osaamista on kaikkialla ja usein poliitikon tehtävänä onkin yhdistää ihmisiä ja ajatuksia. Ja vielä kaksi virkettä politiikan sisällöistä: Ympäristön kestokyky luo puitteet. Noiden puitteiden sisällä politiikan tehtävänä on antaa ihmisille mahdollisimman hyvät edellytykset löytää oma polku onnellisuuteen!

 

Sari Multala

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Uusimaa
Omat kanavat: sarimultala.fi

Olen kansanedustaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Vantaalta. Olen kahden pienen tytön äiti ja koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Eduskunnassa olen tällä kaudella työskennellyt sivistys- ja ympäristövaliokunnissa. Toimin myös valtion liikuntaneuvostossa sekä Olympiakomitean hallituksessa.
 
Minulle tärkeää on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Haluan perhevapaiden tasaisempaa jakamista ja saada ihmiset liikkeelle. Haluan, että pidämme huolta ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta, jotta myös tulevat sukupolvet voivat niistä nauttia. Toimiva yhteiskunta huolehtii jokaisesta. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen edellyttää meiltä toimenpiteitä työllisyyden ja talouskasvun vahvistamiseksi. Minun Suomeni on kansainvälinen ja Eurooppa-myönteinen.

 

Nina Nummela

Puolue: Liike Nyt
Vaalipiiri: Uudenmaan vaalipiiri
Ikä: 48
Omat kanavat: www.ninanummela.fi
Facebook: www.facebook.com/Kansanedustajaehdokas-Nina-Nummela
Instagram: nina.nummela
Tärkeimmät teemat:
Olen kauppatieteiden maisteri, yrittäjä ja sijoitusalan asiantuntija. Juureni ovat Etelä-Pohjanmaalla, Kuortaneella, josta olen saanut hyvät eväät elämälle ja roppakaupalla maalaisjärkeä. Pääkaupunkiseudulle muutin vuonna -91.
 
Vaaliteemojani ovat yrittäjyys, Suomen talous ja nuorten hyvinvointi. Työllisyyttä ja Suomen talouskasvua tulee edistää kaikin tavoin. Näillä luodaan hyvinvointia kaikille kansalaisille. Talouskasvua ei synny esim. ansiotulo- tai perintöverotusta kiristämällä. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa yhä suurempi ongelma. Sitä on pyrittävä torjumaan mm. harrastustoimintaa tukemalla. Julkisilla varoilla tulisi varmistaa nuorille paremmat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Oikeudenmukaisuus, koulutus ja sivistys, rehellisyys, välittäminen, perinteet ja perhe ovat keskeisimpiä arvojani. Myös suku ja ystävät ovat minulle erityisen tärkeitä.


Jenni Pajunen

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä: 38
Omat kanavat: http://jennipajunen.fi
 Facebook: 
www.facebook.com/pajunenjenni/
Twitter: @jennipajunen, Instagram: @jeepajunen
Linkedin: www.linkedin.com/in/jenni-pajunen-3154a5/
Teemat:
Helsinki ensin! Olen työskennellyt Maailmanpankissa maailman valtioiden ja kaupunkien neuvonantajana. Sen vuoksi pääteemani vaaleissa ovat nykyajan suuret haasteet eriarvoistuminen, ilmastonmuutos ja kaupungistumisen mahdollisuudet Suomelle. Helsinki ensin tarkoittaa sitä, että puolustan eduskunnassa Helsingin etua. Kaupungistuminen on mahdollisuus eikä uhka. Helsinki ei voi olla maailman toimivin kaupunki, jos ei valtio aja kaupungin etua. Pisara- ja lentorata pitää toteuttaa.
 
Eriarvoistuminen horjuttaa luottamusta yhteiskuntaan ja heikentää talouskasvua. Asuessani pari vuotta Angolassa näin, mihin rikkaiden ja köyhien todellisuuksien eriytyminen voi pahimmillaan johtaa. Ei ghettoja Suomeen! Koulutus on paras lääke syrjäytymistä vastaan. Tulevaisuus ei voi olla vanhempien tulotasosta kiinni, jokaisen lapsen pitää päästä hyvään kouluun.
 
Ilmastonmuutosta ei pysäytetä syyllistämällä, vaan rohkeilla poliittisilla päätöksillä. Kyse ei ole ilmastouskovaisuudesta, vaan halusta taata elinympäristö tuleville sukupolville. Tavoitteena on päästötön Suomi: fossiilisista polttoaineista pitää hankkiutua eroon, hiilinielut turvata ja liikenne sähköistää. Ilmastonmuutos on myös bisnesmahdollisuus.

 

Ville-Veikko Päivömaa

Puolue: Keskusta
Vaalipiiri: Satakunta
Ikä: 26-vuotta
Instagram: villepaivomaa
Snapchat: villepaivomaa
Facebook: facebook.com/VillePaivomaa
Linked: Ville-Veikko Päivömaa
Vaaliteemat:
1.     Satakunnan korkeakoulutuksen tulevaisuuden turvaaminen. Tulevaisuudessa Satakunnassa tulee olla saatavilla laajaa sekä laadukasta korkeakoulutusta ilman, että päätäntävalta olisi valunut Satakunnan ulkopuolelle.
2.     Hoivajättien härski terveysbisnes tulee saada kuriin lainasäädännöllisin keinoin. Yksityistämisen mukanaan tuomat ongelmat tulee korjata ja hoivajäteille asettaa tuntuvat sanktiot ja sakot hyvän hoidon laiminlyönnistä. Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus arvokkaaseen vanhenemiseen.
3.     Taloustaitojen opettamista tulee lisätä jo peruskoulusta lähtien. Nuoret tulee kasvattaa pitkäjänteisiksi osakesäästäjiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erilaisilla koulutusprojekteilla.
4.     Nuorten miesten syrjäytymiseen tulee puuttua huomattavasti tehokkaammilla toimilla. Tulevaisuudessa Suomella ei ole huoltosuhteen negatiivisen kehityksen myötä varaa pudottaa ainuttakaan yksilöä yhteiskunnan ulkopuolelle.

 

Petri Rajala

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Pirkanmaa
Ikä: 25
Moro! Olen tamperelainen kaupunginvaltuutettu, kansanedustajaehdokas ja pian maisteriksi valmistuva kauppatieteiden opiskelija. Pyydän luottamustasi eduskuntavaaleissa, koska palan halusta vaikuttaa Suomen asioihin ja edistää kansamme parasta. Uskon vapaaseen, oikeudenmukaiseen ja sivistyneeseen Suomeen, jossa saa tehdä ja jossa kannustetaan itsensä kehittämiseen ja ahkeruuteen. Politiikka on minulle kutsumus, ja eduskunnassa vaikutetaan keskeisesti Suomen asioihin. Siksi olen ehdolla kansanedustajaksi. Tahdon tarjota tietoni, taitoni ja kaikkeni suomalaisten käyttöön kansanedustajana. Politiikan lisäksi pidän urheilusta, lukemisesta, elokuvista, kielistä ja matkailusta. Harrastan maratonjuoksua ja seuraan tamperelaisten joukkueiden otteluita. Pidän lukemisesta sekä uuden oppimisesta ja arvostan yleissivistystä. Minuun ja ajatuksiini voit tutustua verkkosivuillani sekä Facebook- ja Twitter-sivuillani. Vastaan mielelläni kysymyksiin, älä epäröi ottaa yhteyttä.

 

Nimi: Eija Riihilahti
Puolue: Liike Nyt
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen vaalipiiri
Ikä: 46
Omat kanavat:
Facebook: www.facebook.com/EijaRiihilahtiLiikeNyt/
Twitter: https://twitter.com/EijaRiihilahti
Olen 45-vuotias yrittäjä. Minulla on 5- ja 10-vuotiaat lapset sekä 17-vuotias tytärpuoli. Omistamme mieheni kanssa ravintola-alan yrityksen Varsinais-Suomessa. 

Hyvinvointia ei ole ilman työpaikkoja ja työpaikkoja ei ole ilman yrittäjiä. Kaikista yrityksistä 98,8 % Suomessa (2016) on mikro- tai Pk-yrityksiä. Koko 2000-luvulla uudet työpaikat ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eikä meitä neuvottelupöydissä edusta kukaan. Tarvitsemme yrittäjille sosiaaliturvan sekä mahdollisuuden uuteen alkuun myös konkurssin tapahtuessa. Tarvitsemme myös mahdollisuuden paikalliseen sopimiseen. Ilmastonmuutoksen haluan nähdä mahdollisuutena, en uhkana. Totuus on, että meillä ei ole varaa olla muuttamatta asenteitamme ja päivittäistä käytöstämme. Mutta yhtä vähän meillä on varaa ahdistua ja lamaantua paikoillemme. Minä haluan nähdä ilmastonmuutoksen madollisuutena kasvattaa Suomelle uusi merkittävä vientiyritysten sektori.

 

 

Sami Savio

Puolue: Perussuomalaiset
Vaalipiiri: Pirkanmaan vaalipiiri
Ikä: 43
Omat kanavat: www.samisavio.net/

Olen 43-vuotias kansanedustaja. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme lasta. Koulutukseltani olen ekonomi ja diplomi-insinööri. Olen työskennellyt aiemmin projektipäällikkönä ja tutkijana. Toimin myös kolmatta kautta kaupunginvaltuutettuna.
 
Yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä on kohennettava työllistämiskustannuksia pienentämällä ja yrittämisen byrokratiaa vähentämällä. Investointeja ja yksityisen sektorin työpaikkojen luomista voidaan helpottaa verotuksellisin kannustein. Työntekijöiden ja eläkeläisten verotusta on kevennettävä ja työnteon sivukuluja alennettava. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä on karsittava ja julkista hallintobyrokratiaa kevennettävä. Talouden ja tekniikan osaamista on vahvistettava. Laadukasta täydennyskoulutusta tarvitaan läpi työuran. Opetusta tulee karsia aloilla, joilla työllistyminen on epätodennäköistä. Vapautuvat resurssit kannattaa suunnata hyvät työllisyysnäkymät tarjoavaan koulutukseen. Korkea koulutustaso avaa Suomelle ovet valoisaan tulevaisuuteen.

 

Mirita Saxberg

Puolue: Liike Nyt
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä: 36
Omat kanavat: http://www.mirita.fi
Facebook www.facebook.com/MiritaSaxbergHelsinki/
Twitter https://twitter.com/MiritaSaxberg
Linkedin www.linkedin.com/in/mirita-saxberg-6b658ba2/
Instagram www.instagram.com/miritasaxberg/
Blogit http://miritasaxberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/
ja https://blogit.iltalehti.fi/mirita-saxberg/
Tärkeimmät teemat:
Olen uusioperheen äiti ja yksinyrittäjä. Teen päivätyökseni politiikkaa eduskunnassa. Olen Helsingin kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri, ammatillinen opettaja ja kauppatieteiden tohtoriopiskelija. Haluan Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään taustasta riippumatta. Eriarvoistuminen tuottaa kärsimystä ja heikentää demokratiaa. Olen asiantuntija työ- ja elinkeinopolitiikan, yrittäjyyden, sekä kasvatuksen ja koulutuksen alalla.
 
Yrittäjät luovat työtä ja hyvinvointia. Työn täytyy palkita paremmin. Lasketaan tuloveroa. Koulutetaan nuoret kunnolla. Opiskelijoiden on voitava tienata ja työttömien yrittää. Nostetaan tukien tulorajoja. Kasvatetaan lapset rakkaudella. Kotihoidosta vaihtoehto myös työssäkäyville. Huomio kahden kodin lapsiin ja yhden aikuisen talouksiin. Tiedän mitä arki on eri elämäntilanteissa. Tiedän myös miten eduskunnassa voi vaikuttaa. Olen sitoutumaton. Puolueiden sisäinen valtapeli rajoittaa järkeviä päätöksiä. Perustan päätökset tutkittuun tietoon ja kuuntelen sinua. Meistä jokaisen on saatava päättää yhteisistä asioista – myös vaalien välillä.

 

Saara-Sofia Sirén

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Ikä: 32
Omat kanavat: www.saarasofia.fi
 
Olen kansanedustaja ja kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu Turusta. Toimin myös Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtajana. Koulutukseltani olen ekonomi (kansainvälinen liiketoiminta) ja FM (tulevaisuuden tutkimus). Perheeseeni kuuluu yrittäjäpuoliso ja kaksi päiväkoti-ikäistä lasta. Vapaa-ajallani luen ja liikun yhdessä perheeni kanssa. Ennen politiikkaa olen työskennellyt sekä julkisella sektorilla että erikokoisissa yrityksissä. Olen myös työllistänyt itseni yrittäjänä sekä toiminut useiden yhtiöiden hallituksissa. Minulla on lisäksi vahvaa taustaa urheiluseuroista, liikuntajärjestöistä ja hyväntekeväisyystyöstä.
 
Kansanedustajana olen tehnyt töitä etenkin ympäristönsuojelun, liikunnan ja kulttuurin, nuorisotyön, tasa-arvon, kestävän talouden sekä kansainvälisen kehityspolitiikan parissa. Teen päätöksiä tulevia sukupolvia ajatellen. Tavoitteenani on Suomi, jossa Itämeri on uimakelpoinen, jokaisella lapsella edes yksi harrastus ja ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti.

 

Joakim Strand

Puolue: RKP, SFP
Vaalipiiri: Vaasan vaalipiiri, Vasa valkrets
Syntynyt: 1982
Koulutus: KTM, OTM , EM, JM
 
 

 

Paul Taimitarha

Puolue:  SFP – RKP
Vaalipiiri: Helsingin vaalipiiri
Ikä:  61
Omat kanavat:
 
Olen perheellinen mies Helsingistä. Vaimoni Susannan tapasin opiskellessani KTM:ksi Hankenilla. Perheeseeni kuuluvat lapset, lapsenlapset sekä 89 vuotias äitini. Tätä nykyä vastaan korkeakoulusäätiön toiminnasta jota ennen toimin yli 35 vuotta liike-elämän palveluksessa niin isoissa kansainvälisissä yrityksissä kuin yksityisyrittäjänä, kotimaassa ja ulkomailla.
 
Politiikkaan ajoi kysymys: Mistä varat hyvinvointiin? Mitä tehdä, jotta voimme rakentaa eteenpäin menestystarinaa nimeltä Suomi? Vastaus on selkeä; menestyvät ja vastuulliset yritykset ovat hyvinvointivarojen lähde yhteisöverojen, palkkaverojen, arvonlisäverojen ja veroluonteisten maksujen kautta. Näin ollen meidän pitää varmistaa, että yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset Suomessa. Riittävästi osaavaa työvoimaa, verotus joka kannustaa investoimaan sekä laadukas lainsäädäntötyö. Näillä eväillä tuotamme voimavaroja hyvinvointiin - koulutukseen, hoivaan, turvallisuuteen, ilmastotyöhön ja kehittämiseen.


Ville Valkonen

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Ikä: 31
Omat kanavat: www.villevalkonen.fi
Facebook: www.facebook.com/valkonenville
Twitter: twitter.com/ville_valkonen
 
Olen edistysmielinen oikeistolainen, talousasiantuntija, yrittäjä ja kauppatieteiden maisteri. Minulla on työkokemusta niin julkiselta sektorilta eduskunnasta, kahdesta ministeriöstä kuin yksityiseltä sektoriltakin. Tiedän, mitä kansanedustajana toimiminen parhaimmillaan on: vaativaa asiantuntijatyötä sekä selkeisiin arvoihin pohjautuvaa tulevaisuuden rakentamista. Yritykseni tarjoaa talouden asiantuntijapalveluita ja sijoituskoulutuksia sekä järjestää taloustapahtumia. Olen myös turkulainen kaupunginvaltuutettu, rakennus- ja lupalautakunnan puheenjohtaja, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja ja Turun sataman hallituksen jäsen. Lisäksi olen Kokoomuksen puoluevaltuuston varapuheenjohtaja ja reservin yliluutnantti.
 
Pääteemani on kannustava Suomi, joka saa meistä omat parhaat puolemme esille. Kannustavassa Suomessa kannattaa ahkeroida, yrittää, opiskella ja tehdä töitä. Suomi tarvitsee rohkeita uudistuksia!

Anne-Mari Virolainen

Puolue: Kokoomus
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Ikä: 53
Omat kanavat: FB, Twitter, instagram

Uskon oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisillä on mahdollisuus hyvään arkeen, työnteosta ja opiskelusta palkitaan sekä yrityksillä on edellytykset luoda ihmisille työtä. Kaksitoista vuotta sitten äänestäjät luottivat äänensä haltuuni. Vuodet kansanedustajana eivät ole kuluttaneet intohimoani yhteisten asioiden hoitamiseen. Päinvastoin, kun osaaminen ja kokemus ovat karttuneet, työn jatkaminen tuntuu aina vain tärkeämmältä.

Kansanedustajan ja ministerin työ näkyy julkisuudessa puhumisena ja puheiden pitämisenä. Tärkein tehtäväni on kuunnella. Vain kuuntelemalla voi oppia. Vain oppimalla voi parantaa maailmaa. Kansanedustajan työ on upea näköalapaikka suomalaisten ihmisten ja yritysten arkeen. Murheisiin ja unelmiin. Haluan rakentaa entistäkin osaavampaa, yrittäjä- ja yritysmyönteisempää, vastuullista ja kansainvälistä Suomea. Se ei onnistu yksin, tehdään se yhdessä. Jos annat äänesi minulle, minun ääneni on sinun äänesi.

 

Konsta Weber

Puolue: Vihreät
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Ikä: 35
Koulutus: KTM ja FM
Omat kanavat: www.konstaweber.fi
Facebook: www.facebook.com/konsta.weber/
Instagram: www.instagram.com/konstaweber/
Twitter: twitter.com/konstaweber?lang=en
Yrittäjä, kaupunginvaltuutettu ja Turun Vihreän kunnallisjärjestön puheenjohtaja. 

Luodaan tasa-arvoa sivistyksellä ja koulutuksella. Koulutukseen panostamalla kaikilla tasoilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin luodaan parhaiten kaikille mahdollisuudet edetä elämässään. Sivistysvaltion tehtävä on mahdollistaa myös rikkinäisten perheiden lapsille mahdollisuus kirkkaaseen tulevaisuuteen. Meneillään on työelämän murros, jossa automaatio ja digitalisaatio muuttaa työn luonnetta ja työntehtäviä voimakkaasti. Työ pirstaloituu ja yhä useampi saa tuloja yhä useammasta lähteestä ja toimii yrittäjämäisesti. Sosiaaliturvan on muututtava työn mukana. Vanhemmuuden kustannukset jakautuvat epätasaisesti. Perheessä myös isän osallistuminen lapsen kasvatukseen pitää tehdä mahdolliseksi ja viedä läpi vanhempainvapaauudistus. Ihmisten ja tavaroiden liikkuminen täytyy tehdä mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Kaupungeissa pitää panostaa pyöräilyyn ja kävelyyn sekä joukkoliikenteeseen. Raideliikenne, niin kaupungeissa kuin kaupunkien välillä, on monella tavalla ympäristöystävällisintä.

Jos esittelysi puuttuu, ota yhteyttä: heidi.haapalainen@ekonomit.fi