Ekonomit tekevät paljon ylityötä

Työssä jaksamisen ja työurien pidentämisenkin vuoksi ylityötunteja tulisi kirjata. Lähes 60 prosenttia korkeasti koulutetuista kokee ainakin ajoittain olevansa lähellä vakavaa työuupumusta.

Kuinka paljon ekonomit tekevät töitä?

  • Kokopäivätöissä olevien ekonomien keskimääräinen viikoittainen työaika on 41,0 tuntia.
  • 15 prosenttia ekonomeista tekee 45–50 tuntia viikossa töitä.
  • Asiantuntijatehtävissä olevien ekonomien todellisen työajan keskiarvo oli 38,8 tuntia.
  • Johtotehtävissä viikoittaiset työajat nousevat yli 40 tuntiin.
  • 39 prosenttia Palkkatasotutkimuksen vastaajista ei saa ylitöistään korvausta tai niiden katsotaan kuuluvan peruspalkkaan.

(Luvut perustuvat vastaajien arvioon omasta työajastaan päätoimessa Ekonomien palkkatasotutkimuksessa.)

Johtotehtävissä tehdään paljon ylitöitä

Kokopäivätoimisesti työskentelevät ekonomit tekivät keskimäärin 41,0 -tuntista työviikkoa. Mediaanityöviikon pituus oli 40 tuntia. Asiantuntijatehtävissä olevien ekonomien todellisen työajan keskiarvo oli 40,3 tuntia.

15 prosenttia vastaajista työskenteli jopa 45–50 tuntia viikossa. Ylimmässä johdossa työviikot venyivät kaikkein pisimmiksi, 45,1 tuntiin.

Uralla voi edetä vaikka kirjaa ylityönsä

Uralla voi edetä vaikka pitää huolta työntekijänä oikeuksistaan. Suomen Ekonomien henkilöstöedustajat työpaikoilla ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka työntekijöiden oikeuksista valveutuneet ekonomit voivat edetä uralla: monet heistä ovat henkilöstöedustajina edenneet esimiestehtäviin.

Normaalilla työpaikalla ylitöiden kirjaaminen ja niistä korvauksen vaatiminen ei pitäisi aiheuttaa vaikeuksia. Hyvällä työpaikalla ajatellaan, että pitää olla muutakin elämää kuin työ. Paljon kuitenkin riippuu työpaikan kulttuurista ja esimiehen asenteista.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)