Suomen Ekonomit tutkii ja selvittää ekonomikoulutuksen laatua

Koulutuspolitiikka on Suomen Ekonomien ydintoimintaa. Toiminnan tavoitteena on kauppatieteellisen koulutuksen laadun ja arvostuksen ylläpitäminen. Suomen Ekonomien tutkimustoiminta on merkittävä osa koulutuspolitiikan käytännön työtä.

Systemaattinen yhteistyö ekonomikoulutuksen laadunarvioinnin kehittämiseksi alkoi 1990-luvun alussa. Suomen Ekonomien päätavoite on ollut tarjota yliopistoille objektiivinen ja kattava tapa kerätä tietoa koulutusalalta ja saada itse tutkittua taustatietoa toimintansa tueksi.

Ekonomikoulutuksen laadunarviointi -kokonaisuus, "Palautetta ekonomikoulutuksesta", on Suomen kattavin koulutusalakohtainen palaute- ja arviointijärjestelmä: mukana ovat kaikki yliopistoyksiköt.

Tutustu valmiisiin raportteihin vasemman laidan navigaatiosta.

Arviointia tehdään yhdessä yliopistojen kanssa

Laadunarvioinnin kokonaisuus on Suomen Ekonomien ja yliopistojen aidon yhteistyön ja sitoutumisen tulos - omistajuus ja vastuu kehittämisestä on jaettu kaikille toimijoille.

Suomen Ekonomit suunnittelee kokonaisuutta vuositasolla ja valvoo yksittäisten osioiden toteutusta, organisoi ja kustantaa aineiston analysoinnin ja raportoinnin sekä esittelee tuloksia yliopistoyksiköissä ja mediassa. Yliopistot ideoivat selvitystarpeita, kommentoivat ja kehittävät kyselyn sisältöjä sekä toimittavat kyselylomakkeet vastaajille.

Palautejärjestelmän toimeenpanossa vastuun ja omistajuuden jako ei ole ollut ongelma. Palautekokonaisuuden kehitystyö tehdään yhdessä, ja kaikki toimijat ovat erittäin sitoutuneita sen kehittämistyöhön. Suomen Ekonomien oma tiedonintressi ei myöskään ole ollut ongelma.

Vertailukelpoisen tiedon tuottaminen laatutyöhön

Vertailukelpoisen tiedon tuottaminen koulutusalakohtaisesti on ratkaisevan tärkeää osana kauppatieteellisten yliopistoyksikköjen laatutyötä.

Suomen Ekonomien tavoitteena on yliopistojen oman laatutyön tukeminen, ei niiden asettaminen paremmuusjärjestykseen. Näkemykset tuotetun tiedon hyödyllisyydestä ja hyödynnettävyydestä ovat olleet erittäin positiivisia.

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi