Suomen Ekonomit vaikuttaa yhteiskunnassa

Suomen Ekonomit huolehtii ekonomien asemasta yhteiskunnassa sekä omalla vaikuttamisellaan että yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Suomen Ekonomit toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana koulutuspolitiikassa, työmarkkinoilla, veropolitiikassa, sosiaalipolitiikassa ja talouspolitiikassa. Lisäksi Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen työelämään liittyvää palvelua, neuvontaa ja tietoa.

Suomen Ekonomit sopii tärkeimmistä palvelussuhteen ehdoista työehtosopimuksilla, huolehtii ekonomien hyvästä palkkakehityksestä ja työssä jaksamisesta, edistää työelämän tasa-arvoa ja lisää jäsenten työmarkkinatietoutta muun muassa erilaisten koulutusten avulla.

Yhteistyöllä parempi työelämä

Suomen Ekonomien palveluksessa on työmarkkinatoiminnan, koulutuspolitiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilaisia runsaat 10 henkilöä. Tärkeä toimielin on Suomen Ekonomien jäsenistä koostuva työelämän toimikunta, joka käsittelee ekonomien kannalta keskeisiä työmarkkina-asioita. Tämän lisäksi Ekonomeilla on useita verkostoja, joiden tavoitteena on lisätä jäsenten työmarkkinatietoutta ja vahvistaa Suomen Ekonomien yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Ekonomit pitää myös yhteyttä keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin, kuten poliitikkoihin.

Yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueella Suomen Ekonomit toimii yhteistyössä Akavan kanssa. Työmarkkinallinen edunvalvonta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä akavalaisten neuvottelujärjestöjen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Suomen Ekonomit on koulutuspoliittisessa vaikuttamisessaan ylläpitänyt ekonomitutkinnon arvostusta ja valmistuneiden ekonomien osaamista. Koulutuspoliittista edunvalvontaa suoritetaan yhteistyössä sekä yliopistojen ja jäsenyhdistysten että opiskelijajärjestöjen, työmarkkinajärjestöjen ja poliittisten puolueiden kanssa.

Suomen Ekonomien vaali- ja puoluerahoitus

Suomen Ekonomit tukee puolueita valtakunnallisissa vaaleissa (kunnallis-, eduskunta-, Euroopan parlamentin ja tasavallan presidentin vaalit) kohtuullisilla ja tavanomaisilla summilla. Suomen Ekonomit ei anna suoraa rahallista tukea, vaan tuki annetaan pääsääntöisesti varainhankintaseminaareihin tai vastaaviin tapahtumiin osallistumalla ja se kohdennetaan tasapuolisesti eri puolueille.

Osallistumalla puoluetoiminnan rahoitukseen Suomen Ekonomit haluaa tukea moniäänistä poliittista keskustelua ja parlamentaarista päätöksentekoa, jota pidämme myös rakentavan ja laadukkaan työelämää koskevan keskustelun ja päätöksenteon edellytyksenä.  Osallistuminen puolueiden tukemiseen ei korvaa Suomen Ekonomien muuta vaikuttamistyötä emmekä edellytä tuen saajien sitoutuvan liiton tavoitteisiin.

Tuki annetaan ensisijaisesti suoraan puolueelle. Poikkeuksellisesti voidaan samoin perustein tukea yksittäistä ehdokasta tai puolueen jäsenjärjestöä esimerkiksi tilanteessa, jossa puolue ei järjestä kriteerit täyttävä tilaisuutta.

Suomen Ekonomit haluaa toimia järjestökentällä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuuden edelläkävijänä ja julkaisee antamansa vaalituen oma-aloitteisesti omilla verkkosivuillaan. Vaali- ja puoluerahoituksesta annetun lainsäädännön mukaisesti julkiset tukisummat julkaisemme sellaisenaan. Jos tällaisia tukisummia ei ole annettu, julkaisemme vaali- ja vuosikohtaisesti tukiin käytetyn summan yhteismäärän, tukimuodot sekä puolueet, joille tukea on kohdistettu.

Vaalirahoituksen lisäksi Suomen Ekonomit tukee puolueita vain vähäisillä summilla ja rajoittaa tällaisen tuen puoluejulkaisujen tai tapahtumien tuki-ilmoituksiin ja niihin verrattaviin tukemisen tapoihin.

Vaalirahoituksen periaatteet on määritelty sidosryhmästrategiassa, joka on hyväksytty Suomen Ekonomien liittokokouksessa.

Ota yhteyttä:

Työmarkkinayksikön asiamiehet
puh. 0201 299 299 (vaihde)