Ekonomiyrittäjät edustavat monen alan yrittäjyyttä

Suomen Ekonomien yrittäjäjäsenten osaamisen ja toimialojen kirjo on laaja. Taloushallintoa, tilintarkastusta, riskienhallintaa, kansainvälistymistä, palvelujen markkinointia, viestintää, business coaching -palveluita, strategista konsultointia, tulkkausta ja käännöspalveluita sekä liikelahjoja.

Yli 80 prosenttia ekonomiyrittäjistä toimii palvelusektorilla. Ekonomiyrittäjien toimialat ovat tyypillisesti erilaisia asiantuntijapalveluita.

Ekonomiyrittäjistä 11 prosenttia toimii kaupan alalla, 4 prosenttia teollisuudessa ja 2 prosenttia rakennusalalla. Konsultointialalla toimii 25 prosenttia, ja tilintarkastuksessa 20 prosenttia. (Lähde: Suomen Ekonomien ekonomi yrittäjänä -kysely 2015) 

Yrittäjiksi ryhdytään kokeneina ammattilaisina

Suomen Ekonomien  jäsenistä päätoimisia ekonomiyrittäjiä on noin 3–4 prosenttia. Lisäksi moni aloittaa yrittämisen jo opiskeluaikana ja toimii yrittäjänä osa-aikaisesti palkkatyön ohella.

Ekonomiyrittäjiksi ryhdytään useimmiten silloin, kun työkokemusta on jo karttunut.

Ekonomiyrittäjät ovat toimineet usein yrittäjinä jo jonkin aikaa. Ekonomi yrittäjänä -kyselyn mukaan ekonomiyrittäjistä 41 prosenttia on 50–59-vuotiaita ja 23 prosenttia 40–49-vuotiaita. Alle 30-vuotiaita on vain 2 prosenttia kyselyyn vastanneista ekonomiyrittäjistä.

Yli 22 prosenttia on toiminut yrittäjänä jo yli 20 vuotta, 11-20 vuotta yrittäjyyttä on takana 16 prosentilla, yli 19 prosentilla 6-10 vuotta, reilu 32 prosentilla 1-6 vuotta ja yli 12 prosentilla vuoden tai alle.

Ekonomien yksinyrittäjyys vähentynyt

Valtaosa kyselyyn vastanneista, 44 prosenttia, on yksinyrittäjiä. Muutos neljässä vuodessa on ollut suuri, sillä 67 prosenttia on yksinyrittäjiä. 2-6 työskentelevän henkilön yrityksiä ekonomiyrittäjistä on 32 prosentilla ja 6-10 hengen yrityksiä on 12 prosenttia ja yli 10 henkeä työllistäviä 12 prosenttia.

Yrityksen liikevaihto on 40 prosentilla 100 000 – 500 000 euroa vuodessa, 23 prosentilla alle 50 000 euroa, 13 prosentilla 50 000 – 100 000 euroa ja 27 prosentilla yli 500 000.

Ekonomiyrittäjän mediaani on 50 000 euroa ja keskiarvo 70 204 euroa.

84 prosenttia ekonomiyrittäjien yrityksistä on osakeyhtiöitä. Suurin osa yrityksistä, 59 prosenttia, toimii Helsingin talousalueella.

Ekonomiyrittäjät uskovat jäävänsä eläkkeelle palkansaajia myöhemmin. Yli 65-67-vuotiaina arvelee jäävänsä eläkkeelle yli 30 prosenttia ja yli 67-vuotiaana vajaa 23 prosenttia. (LÄhde: kysely 2013)

Suurin osa, 62 prosenttia, ekonomiyrittäjistä ei ole vakuuttanut itseään työttömyyden varalle. Työttömyyden varalta päätoimisista yrittäjistä oli itsensä vakuuttanut 46 prosenttia.

Ekonomiyrittäjät ovat verkostoituneita

Ekonomiyrittäjät ovat verkostoituneita eri yrittäjäjärjestöissä. 73 prosenttia on jäsenenä paikallisissa yrittäjäjärjestöissä ja 44 prosenttia Kauppakamarissa.

Ekonomiyrittäjät haluavat kiinnittää huomiota erityisesti lainsäädännön kehittämiseen yrittäjyyttä paremmin tukevaan suuntaan ja yrittäjän sosiaaliturvaan. He käyttävät Suomen Ekonomien palveluista paljon oikeudellista neuvontaa, ammatillista koulutusta ja käyvät verkostoitumassa seminaareissa.

Ekonomi yrittäjänä 2015 tutkimuksen tulokset