Elintarvikeala

Elintarvikeala on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden jälkeen. Alan suurimpia yrityksiä ovat Valio, Fazer, Atria, HK, Saarioinen, Altia, Sinebrychoff, Raisio ja Hartwall.

Alalla työskentelee yli 30 000 henkilöä. Henkilöstö jakautuu kolmeen eri henkilöstöryhmään: työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin. Suomen Ekonomien jäseniä elintarvikealalla ylemmän toimihenkilön tehtävissä työskentelee noin 600 ja YTN:n järjestöistä alalla työskentelee eniten Suomen Ekonomien jäseniä.

Elintarvikealan työnantajaliitto on Elintarviketeollisuusliitto ETL ry. Ylemmillä toimihenkilöillä ei ole elintarvikealalla työehtosopimusta. Alalla on kuitenkin ETL:n ja YTN:n välinen ylempien toimihenkilöiden perussopimus, jossa määritellään suositusluontoisesti muun muassa ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasioista. Sopimuksen käytönnön merkitys on vähäinen.

Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimus

Elintarvikealalla toimihenkilöiden työehtosopimuksen neuvottelee ja solmii Elintarviketeollisuusliiton kanssa Ammattiliitto Pro ja työntekijöiden viisi työehtosopimusta Suomen Elintarviketyöläisten Liitto. Jos kuulut näihin henkilöstöryhmiin, voit tarkistaa työehtosopimuksien sisällöt järjestöjen kotisivuilta tai olla yhteydessä Suomen Ekonomeihin.

Palkankorotukset

 • Palkantarkistuksista sovitaan yleensä työehtosopimuksessa.
 • Koska ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, palkankorotus on pääasiassa esimiehen kanssa käytävän palkkaneuvottelun varassa.
 • Elintarviketeollisuusliitto on kuitenkin yleensä suositellut jäsenyrityksilleen, että ylemmille toimihenkilöille maksetaan samansuuruiset palkankorotukset kuin toimihenkilöillekin.

Palkankorotussuositus

Elintarviketeollisuusliitto ja YTN suosittelevat yhteisesti, että elintarviketeollisuuden ylemmille toimihenkilöille maksetaan seuraavat palkankorotukset:

 • Vuonna 2014 palkkoja korotettiin 1.9.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa.
 • Vuonna 2015 palkkoja korotettiin 1.9.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia.
 • Lue vuoden 2016 suosituksista YTN:n sivuilta.

Työsopimuksen mukaan osa-aikaisessa työsuhteessa olevalle ylemmälle toimihenkilölle maksettava yleiskorotus on samassa suhteessa alempi kuin hänen työaikansa on täyttä työaikaa lyhyempi.

Työsuhteen ehdot

 • Työsuhteen keskeiset ehdot määritellään työsopimuksessa.
 • Yrityksessä voi olla käytössä myös esimerkiksi henkilöstönedustajan solmimia paikallisia sopimuksia tai yrityksen omia ohjesääntöjä. Näistä saat tietoa henkilöstönedustajalta tai yrityksen henkilöstöpäälliköltä.
 • Sopimukset ja ohjesäännöt eivät saa olla tasoltaan huonompia, kuin mitä pakottavassa työlainsäädännössä on säädetty. Työlainsäädännön keskeinen sisältö YTN:n työsuhdeoppaassa.

Henkilöstönedustaja

 • Luottamusmiesjärjestelmä perustuu yleensä työehtosopimukseen.
 • Jos henkilöstöryhmällä ei ole työehtosopimuksen puuttumisen vuoksi oikeutta valita luottamusmiestä, nämä voivat valita luottamusvaltuutetun, jonka asema perustuu työsopimuslakiin.
 • Ylemmillä toimihenkilöillä on Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimuksen perusteella oikeus valita luottamusmies, jonka asema vastaa työsopimuslain mukaisen luottamusvaltuutetun asemaa.
 • Lisäksi Elintarviketeollisuuden ylempien toimihenkilöiden perussopimus mahdollistaa niin sanotun yhteyshenkilön valinnan ylempien toimihenkilöiden henkilöstönedustajaksi.
 • Lue lisää työsuojeluvaltuutetusta

Ota yhteyttä

YTN elintarvikealan neuvottelija

Tage Lindberg

p. +358405133969

tage.lindberg@ekonomit.fi

 

YTN elintarvikealan lakituki ja Suomen Ekonomien työsuhdelakimies

Emilia Reinikainen

Perhevapaalla