Tavoitteenamme on olla hiilineutraali organisaatio vuoteen 2025 mennessä. Näin aiomme toteuttaa tavoitteen.

  • Tarkastelemme kaikkien toimintojemme hiilijalanjälkeä ja muutamme toimintatapojamme ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi. Hiilijalanjälki lasketaan vuosittain Helsingin yliopiston Hiilifiksu järjestö -laskurilla
  • Ilmasto- ja ympäristöystävälliset toimintatapamme määritellään toimiston sisäiseksi ohjenuoraksi laaditussa ilmasto-ohjelmassa. Noudatamme sitä kaikessa toiminnassamme.
  • Kompensoimme vuosittain kaikki välttämättömät päästöt 4H-yhdistyksen Taimiteko-hankkeen kautta. Hankkeessa luodaan hiilinieluja istuttamalla puita. Samalla työllistetään nuoria, jotka istuttavat taimet. 

Akavan ilmastolinjaukset 

Olemme olleet mukana tekemässä myös Akavan ilmastolinjauksia. Niissä ehdotetaan muun muassa, että Suomesta tehdään maailman ilmastoälykkäin maa. “Suomi on edelläkävijä ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen liittyvässä osaamisessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Tutkimus ja tutkittu tieto ohjaavat ilmastotavoitteita ja -toimenpiteitä”.

Tutustu Akavan linjauksiin