Förändringar i examensbenämningarna

Före år 1980

  • Benämningen på högre högskoleexamen var ekonomie kandidat. Den som avlagt denna examen kunde använda titeln magister.
  • Benämningen på lägre högskoleexamen var ekonom, korrespondent eller akademisk sekreterare.

Åren 1980-1995

  • Benämningen på högre högskoleexamen var ekonom. Den som avlagt denna examen kunde använda titeln ekonomie magister. Examen omfattade 160 studieveckor.
  • Under åren 1980-1995 fanns det ingen lägre högskoleexamen.

Fr.o.m. 1995

  • Benämningen på högre högskoleexamen är ekonomie magister. Den som avlagt denna examen kan använda titeln ekonom.
  • Benämningen på lägre högskoleexamen är ekonomie kandidat.

Examensreformen 2005

  • Efter examensreformen år 2005 har man gått över från studieveckor till studiepoäng. Studiepoängen är jämförbara med ECTS-poängen som används inom området för Europas högskolor.
  • Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng (heldagsstudier c. tre år).
  • Ekonomie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng (två år).