Suomen Ekonomien hallitus toimii kollektiivina strategisena päätöksentekijänä ja suunnannäyttäjänä toimiston operatiiviselle johdolle sekä asiantuntijoille. Hallitustyöskentely on perehtymistä ja aikaa vaativaa. Hyvässä ja tuloksellisessa hallitustyössä korostuu sitoutuneisuus, yhteistyökyky, luottamus sekä yhteinen tahto kehittää toimintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttamista jäsenen parhaaksi.

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa liiton toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, liiton taloudesta ja sijoitusomaisuudesta sekä muista merkittävistä päätöksistä. Hallituksen tehtävistä ja kokouskäytännöistä on määrätty liiton säännöissä (§ 6 – 8).

Kokouskäytännöt

Kokouksia pidetään keskimäärin 6-9 kertaa vuodessa arki-iltaisin. Tämän lisäksi pidetään vapaamuotoisempia suunnittelukokouksia 1-2 kertaa vuosittain. Hallitukselta toivotaan osallistumista myös liittokokouksiin sekä muihin koko ekonomiyhteisön järjestötapahtumiin. Osa hallituksen jäsenistä toimii myös hallituksen alaisissa toimikunnissa tai muissa liiton toimintakenttään kuuluvissa edustuspaikoissa.

Pysyvät toimielimet ja verkostot

Toimikautensa alussa hallitus päättää hallituksen alaisten pysyvien toimielinten kokoonpanot sekä määrittää muiden tarvittavien toimielinten tehtävät ja kokoonpanot. Pysyvät toimielimet ovat Työelämätoimikunta ja Koulutuspoliittinen toimikunta. Pysyvien toimielinten puheenjohtajat ovat hallituksen jäseniä. Hallituksen alaisuudessa toimii myös Sijoitustoiminnan johtoryhmä, joka koostuu sijoitusalan ammattilaisista sekä hallituksen kahdesta edustajasta.

Lisätietoa Ekonomien toimintakentästä ja toimielimistä

Perehdytys

Hallituksen jäsenille järjestetään toimikauden alussa perehdytystä liiton toimintaan sekä hallitustyöskentelyyn.

Haku hallitukseen on käynnissä 14.8.-13.9.2020.

Hallituksen 2018-2020 kokoonpano

Puheenjohtaja Timo Saranpää,
Helsingin Ekonomit (sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen)
1. varapuh.joht. Christel Tjeder, Ekonomföreningen Niord
2. varapuh.joht. Anette Vaini-Antila, Pirkanmaan Ekonomit
3. varapuh.joht. Riku Hietarinta, Turun KY
Nina Inves, Ekonomföreningen Niord (yrittäjyystyöryhmän pj)
Kaisa Kokkonen, Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit (sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsen)
Kari Leppilahti, Vaasan Ekonomit
Jussi Nieminen, Turun Seudun Ekonomit
Liisa-Johanna Pesonen, Helsingin Ekonomit (työelämätoimikunnan pj)
Heli Törrönen, Helsingin Ekonomit
Eero Vehka-aho, Boomi (koulutuspoliittisen toimikunnan pj)
Esa Vilhonen,
Helsingin Ekonomit

Kiinnostaako haku hallitukseen? Tutustu myös: