Pääaineena hankintojen johtaminen tai logistiikka

Tavoitteena on antaa perusvalmiudet sekä yritysten hankintojen suunnitteluun ja johtamiseen että materiaali- ja tietovirtojen hankinta- ja asiakaspalvelujen johtamiseen. Opinnoissa perehdytään kansainvälistymiskehitykseen – ja sen tuomiin vaatimuksiin kansainvälisen kaupan eri toimintavaihtoehdoista – sekä sähköisen kaupankäynnin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Opinnot antavat valmiudet mm. monenlaisiin logistiikan ja hankintojen johtamis- ja asiantuntijatehtäviin.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä: ostopäällikkö, kuljetuspäällikkö, materiaalijohtaja, logistiikkajohtaja.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi