Harmaa työtä ovat korvaamattomat ylityöt

Korvaamattomat ylityöt ovat harmaata työtä. Suomen Ekonomien tavoitteena on, että työtunneista pidetään asianmukaisesti kirjaa ja että ylityöt ja matka-ajat maksetaan työaikalain mukaisesti. Työaikalakia ei monilla työpaikoilla noudateta.

Harmaa työ on ekonomeilla muiden korkeasti koulutettujen tapaan merkittävä, mutta julkisuudessa vaiettu ongelma. Ylitöistä pidetään harvoin työaikakirjanpitoa, eikä niitä myöskään silloin korvata. Ilman korvauksia ylitöistä todellinen tuntipalkka ei todennäköisesti vastaa työn vaativuutta ja sen edellyttämää osaamista.

Jos 3 500 euroa kuukaudessa ansaitseva tekee palkatonta ylityötä 30-vuotiaasta lähtien kolme tuntia joka viikko, on hän menettänyt 65-vuotiaana 157 000 euron bruttoansiot.

Myös eläke on pienentynyt 133 euroa kuukaudessa. Samoin korvaamattomat ylityöt pienentävät kaikkia ansiosidonnaisia etuuksia, kuten vanhempainvapaakorvauksia ja sairauspäivärahaa. Akavan tutkimuksen mukaan valtio ja kunnat menettävät jopa yli 129 miljoonaa euroa vuodessa verotuloja korvaamattomista ylitöistä.

Työssä jaksamisen ja työurien pidentämisenkin vuoksi ylityötunteja tulisi kirjata. Lähes 60 prosenttia korkeasti koulutetuista kokee ainakin ajoittain olevansa lähellä vakavaa työuupumusta.

 

Pitkät päivät eivät näy ekonomien palkassa

Ekonomit tekevät pitkää päivää. Ylin johto työskenteli 45 tuntia ja johto 43 tuntia viikossa; keskijohto 40 tuntia ja toimihenkilöt 38 tuntia. Asiantuntija teki edelleen töitä 40 tuntia viikossa.  

Ota yhteyttä:

Suomen Ekonomien asiamiehet

p. +358201299299 (vaihde)