Vuoden 2018 teema: Hyvinvointi

Valitsimme  vuoden teemaksi hyvinvoinnin, koska sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Monet työelämän muutokset haastavat hyvinvointimme ja toisaalta jäsenemme haluavat elää kokonaisvaltaisesti merkityksellistä ja tyydyttävää elämää.  

Teeman kautta haluamme edistää jäsenten tietoisuutta hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, mahdollistaa hyvinvoinnin ylläpitoa ja parantumista sekä vaikuttaa jäsenten kannalta olennaisiin hyvinvoinnin tekijöihin.


Kuusi näkökulmaa hyvinvointiin

Vuoden aikana hyvinvointia tarkastellaan kuudesta näkökulmasta. Kutakin aihetta käsitellään eri tavoin kahden kuukauden ajan. Nostamme esille ajankohtaista tutkimustietoa, kirjoituksia, pohdintoja ja työvälineitä oman hyvinvoinnin tarkasteluun.

  1. Aika. Suunnittelu, priorisointi ja ajankäyttö korostuvat työelämässä yhä enemmän.   
  2. Asenne. Myönteinen asenne kantaa ja huolenpito omasta hyvinvoinnista luo mahdollisuuksia palautumiselle ja virkistymiselle.  
  3. Työ. Työn merkityksellisyys ja työn imu ovat asioita, joita jäsenemme odottavat työelämältä.  
  4. Kunto. Käsittelemme kuntoa sekä fyysisen että henkisen kunnon ja myös aivokunnon näkökulmista.
  5. Joustavuus. Kun muutos on jatkuvaa, joustava ajattelutapa ja toiminta ovat itsensäjohtamista parhaimmillaan.  
  6. Ihmiset. Läheiset ihmiset ja verkostot ovat tärkeässä osassa, kun puhutaan hyvinvoinnistamme.  

Tammi-helmikuussa luupissa on Aika!

Aika on rahaa - vai mitä se sinulle onkaan? Tammi-helmikuussa pohditaan aikaa ja ajankäyttöä. Etsitään työvälineitä suunnitteluun ja priorisointiin. Lue lisää täältä>>