Kun työelämä yllättää - Työttömyysturva takaa toimeentulosi

Työttömyyden varalle voit vakuuttaa itsesi kauttamme IAET-kassassa, mikäli olet Suomessa asuva palkkatyöntekijä tai suomalaisen yhtiön palveluksessa ulkomailla toimiva, niin sanottu lähetetty työntekijä. Työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä jo opiskeluaikana.

Palkansaaja saa työttömyyspäivärahaa IAET-kassasta

IAET-kassa maksaa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa jäsenen joutuessa työttömäksi, lomautetuksi tai lyhennetylle työviikolle. Päivärahaan on oikeutettu jäsen, joka on ennen työttömäksi joutumistaan ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täyttää työssäoloehdon.

Työssäoloehto täyttyy:

  • kun henkilö on 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana (tarkastelujakso) ollut 26 viikkoa vakuutuksenalaisessa työssä vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa
  • kokoaikatyön palkka on ollut vähintään työehtosopimuksen mukaista tai ellei työalalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka tulee olla vähintään 1 189 €/kk (vuonna 2018)
  • työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on esimerkiksi kolmivuorotyön tasoittumisjakson aikana ollut keskimäärin vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkka työehtosopimuksen mukaista
  • työtä on tehty työsuhteessa

Ansiosidonnaisen työttömyysturvasi tason voit tarkistaa IAET-kassan päivärahalaskurista.