Hyvä ikäjohtaminen parantaa työkulttuuria

Hyvällä ikäjohtamisella voidaan edistää ikämyönteistä työkulttuuria ja tehdä työpaikasta houkutteleva kaikenikäisille työntekijöille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi töiden organisointia eri-ikäisten työntekijöiden elämäntilanne ja voimavarat huomioiden, positiivisten ikäasenteiden edistämistä työyhteisössä ja eri-ikäisten yhdessä työskentelyn kannustamista.

Ikääntyminen ja sen vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ihminen voikin olla samanaikaisesti useamman ikäinen. Kronologisen iän mukaan 60-vuotias henkilö voi olla fyysisen kuntonsa perusteella biologiselta iältään 40-vuotias, mutta voi tuntea itsensä 20-vuotiaaksi (persoonallinen ikä). Haasteena onkin saada työnantaja ja työyhteisö ymmärtämään, ettei ihmisen työkyky ja motivaatio määräydy syntymävuoden perusteella.

Työnhakutilanteessa tai kehityskeskustelussa on hyvä valmistautua kumoamaan virheellisiä ikäasenteita ja korostamaan omia vahvuuksia.

Ikääntymisen myötä kehittyviä voimavaroja

  • osaaminen ja hiljainen tieto lisääntyvät
  • kyky hahmottaa kokonaisuuksia paranee
  • sosiaaliset taidot kehittyvät
  • itsetuntemus paranee
  • arvomaailma selkeytyy

Ota yhteyttä

Suomen Ekonomien jäsenenä voit hyödyntää työnhaun palveluita koko työurasi ajan. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta erilaisiin työnhakuun liittyviin tilanteisiin. 

Uravalmentajat

ura@ekonomit.fi

Varaa puhelinaika