Vi följer arbetslöshetssituationen bland ekonomer

För närvarande finns det cirka 2 941 arbetslösa ekonomer i Finland (31.10.2017).

Vi samlar information om arbetslösheten bland ekonomer via flera olika källor. Våra egna källor är den årliga lönenivåundersökningen och vårt medlemsregister. Övriga källor som vi följer är arbets- och näringsministeriets (ANM) arbetsförmedlingsstatistik som grundar sig på arbets- och näringsbyråernas verkliga kunduppgifter. Vi följer också antalet och andelen medlemmar som får stöd från IAET-arbetslöshetskassan.

Se närmare uppgifter om arbetslösheten bland ekonomer