Information om ekonomiska vetenskaper

I Finland kan du studera ekonomi vid tio olika universitet. Ekonomiska vetenskaper är en mångsidig helhet och under studierna kan du välja flera olika inriktningsområden. Utexaminerade ekonomie kandidater och magistrar utför många olika uppgifter i Finland och utomlands.

Om examina i ekonomiska vetenskaper

Ekonomie kandidatexamen (EK) är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Examen avläggs vanligen på cirka tre år, men studietiden varierar beroende på studerandens livssituation och studietakt. Studierna som ingår i kandidatexamen består vanligen av en rad olika kompetensområden inom ekonomiska vetenskaper. Det egentliga inriktningsalternativet väljs i något olika skeden av studierna vid olika universitetsenheter. Lägg också märke till att studieutbudet varierar något mellan olika universitet.

Den högre högskoleexamen, ekonomie magisterexamen (EM), omfattar 120 studiepoäng. Magisterexamen avläggs vanligen på cirka två år efter att kandidatexamen har avlagts. Enligt examensförordningen kan universiteten berättiga en person som avlagt ekonomie magisterexamen att använda titeln ekonom.

Förutom de ovannämnda grundläggande examina kan man avlägga vetenskapliga påbyggnadsexamina vid universiteten: ekonomie licentiat (EL) och ekonomie doktor (ED).

Examensbenämningarna inom ekonomiska vetenskaper har varierar mycket under de senaste årtiondena. Du kan läsa mer om ändringarna av examensbenämningen här.

Hur ansöker jag om att bli ekonomistuderande?

Om du vill börja studera ekonomi ska du delta i högskolornas gemensamma ansökan. Alla universitetsenheter som ordnar undervisning i ekonomiska vetenskaper hör till den gemensamma ansökan till ekonomutbildning. Detta betyder att antagningen av studerande till alla högskolor grundar sig på gemensamt överenskomna urvalsgrunder. Poängen för vitsorden i studentexamen ges på samma sätt för antagningen till alla högskolor och urvalsprovet bedöms på samma sätt vid alla högskolor.

Du kan läsa mer om utbudet vid olika universitet på webbplatsen kauppatieteet.fi. Via den gemensamma ansökan ansöker du på samma gång om rätt att avlägga både ekonomie kandidatexamen (EK) och ekonomie magisterexamen (EM). Förutom den gemensamma ansökan kan du söka direkt till magisterstudier vid universiteten. Mer information om urvalsgrunderna för detta finns på universitetens egna sidor. Via öppna universitet kan du också studera ekonomi utan rätt till examensstudier.