Irtisanominen ja työttömyys

Työsuhde voi päättyä monella tavalla ja erilaisissa olosuhteissa. Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Vakavissa laiminlyöntitapauksissa työnantaja voi jopa purkaa työsopimuksen. Oli tilanne mikä tahansa työnantajan tulee perustella työsopimuksen päättymissyy lain edellyttämällä tavalla.

Autamme irtisanomistilanteessa

Irtisanominen on usein iso järkytys ja työttömyys iso elämänmuutos. Juristimme tarjoavat irtisanomistilanteessa työsuhdeneuvontaa Työttömyysturvaneuvonnasta saat neuvoja työttömyysturvastasi  ja uravalmentajamme sparraavat uuden työn haussa. Jäsenmaksustamme saat työttömän alennuksen. Jos jäät työttömäksi, katso kuinka sinun tulee toimia työttömyysturvasi varmistamiseksi.

Tarkista oikeutesi muutosturvaan

Muutosturvan tavoite on nopeuttaa uudelleentyöllistymistä.

  • Jos työsopimus irtisanotaan tuotannollista tai taloudellisista syistä, on työntekijällä oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana. Työntekijä voi käyttää vapaan työllistymisohjelman laatimiseen, sen mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun, työssä oppimiseen, uuden työpaikan hakemiseen, työpaikkahaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen. Vapaan pituus on 5–20 työpäivää riippuen työntekijän irtisanomisajan pituudesta.
  • Työnantajan on tarjottava taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Edellytyksenä on, että työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vähintään vastattava työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi. 
  • Työnantajan on järjestettävä taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuden päättymisestä lukien. Edellytyksenä on, että työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.