Isällä on oikeus perheeseen ja uraan

Isille perheen ja työn yhteensovittaminen on haasteellista. Asenteet työpaikoilla eivät aina tue miehen perheen ja uran yhdistämistä. Perhettä ei kuitenkaan kannata antaa yksin lasten äidin etuoikeudeksi ja vastuulle.

Jokaisen isän oikeuksia ovat muun muassa:

  • Isyysvapaa, joka on enintään noin 9 viikkoa eli 54 arkipäivää (1.1.2013 voimaan tullut isyysvapaa) TAI 3 viikon isyysvapaa ja isäkuukausi (koskee niitä isiä, joiden lapsesta on alettu maksaa äitiysrahaa tai vanhempainrahaa vuoden 2012 puolella, vaikka lapsi olisi syntynyt vuonna 2013).
  • Isyysvapaasta enintään 18 arkipäivää eli noin 3 viikkoa voi pitää lapsen syntymän jälkeen samaan aikaan kuin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.
  • Vanhempainvapaa, isä tai äiti voi jäädä 3-9-kuukautisen lapsen kanssa 158 arkipäivää kestävälle vanhempainvapaalle. Vapaan voi jakaa isän ja äidin kesken.
  • Hoitovapaa vanhempainvapaan jälkeen.
  • Osittainen hoitovapaa alle kolmivuotiaan lapsen hoitoon.
  • Tilapäinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitoon.

Kuinka isäystävällinen työpaikkasi on?

Työkulttuurin Isäystävällisyyttä voi tarkastella työpaikan johtamiskulttuurista, työaikakulttuurista ja urakehityskulttuurista käsin. Kaikkiin näihin vaikuttaa sekä kirjatut säännöstöt että kirjoittamattomat.

Isäystävällinen työpaikka tarjoaa:

  • Joustavat, luovat ja tasapuoliset työaika- ja työntekokäytänteet.
  • Mahdollisuudet edetä uralla perhe-elämään panostamisesta huolimatta.
  • Kohtuulliset aikapaineet ja työsuoritusodotukset.
  • Johdon ja esimiehen tuen perhelomiin.

Ota yhteyttä

Työsuhdeneuvonta 

Suomen Ekonomien juristit palvelevat sinua työelämän eri kysymyksissä.

p. +35820693205 (arkisin 9-12)

Varaa puhelinaika

Lakimiehet käsittelevät yhteydenotot lähtökohtaisesti saapumisjärjestyksessä. Huomioithan, että työelämään liittyvien sopimusten käsittelemiseksi on hyvä varata kaksi arkipäivää.