Isäystävällinen työkulttuuri helpottaa isän elämää

Isäystävällinen työkulttuuri

  • on työpaikkakohtainen, ja siihen vaikuttavat keskeisesti esimiehen käytös, asenteet ja sanat, 
  • sisältää miesten perhevapaiden käytön lisäksi pikkulapsivaiheessa hoivavastuuseen osallistumista, eli työn ja perhe-elämän yhteensovittamista,
  • hyödyttää suoraan ja välillisesti työnantajaa, koska henkilökunta sitoutuu, innovoi, motivoituu tekemään parhaansa ja pysyy työssä.

Arvioi oman työpaikkasi isäystävällistä työkulttuuria:

Isäystävällistä työkulttuuria voi tarkastella työpaikan johtamiskulttuurista, työaikakulttuurista ja urakehityskulttuurista käsin. Kaikkiin näihin vaikuttavat sekä kirjatut säännöstöt että kirjoittamattomat, mutta kaikkien aistimat ja tunnistettavissa olevat tavat, eleet ja lasikatot.

Toteutuvatko Arvioi oman työpaikkasi isäystävällistä työkulttuuria:

  • johdon ja esimiehen tuki
  • myönteinen suhtautuminen henkilöstön työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tarpeisiin ja toiveisiin
  • joustavat, luovat ja tasapuoliset työaika- ja työntekokäytänteet
  • kohtuulliset aikapaineet ja työsuoritusodotukset
  • mahdollisuudet edetä uralla perhe-elämään panostamisesta huolimatta.

Ota yhteyttä

Asiamies

Kosti Hyyppä

p. +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi