Isyyden ja työn yhdistäminen haasteellista

 

Perheen ja työn yhteensovittaminen on haasteellista. Asenteet työpaikoilla eivät aina tue miehen perheen ja uran yhdistämistä.

Kaikista pidetyistä vanhempainvapaista 93 prosenttia tuen saajista on äitejä. Vuonna 2010 syntyi 61 000 lasta. Heidän isistään 49 000 piti isyysvapaata ja 14 000 oli muilla perhevapailla. Monet isät sanovat, että taloudellinen tilanne estää vapaan pitämisen, mutta väittämä perustuu enemmän olettamuksiin kuin laskelmiin.

 

Haasteellisuudesta huolimatta Suomen Ekonomien tasa-arvoasioista vastaava asiamies Kosti Hyyppä kannustaa miehiä panostamaan myös vanhemmuuteen. Perhettä ei hänestä pidä antaa yksin lasten äidin etuoikeudeksi ja vastuulle. Tutkitusti erityisesti miehen aikapanostus perheeseen vaikuttaa kauaskantoisesti lasten hyvinvointiin.

 

Vuoden 2013 alusta vain isän käytössä on isyysvapaata 54 arkipäivää. Vapaan voi käyttää kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Tämän sopivat työmarkkinaosapuolet raamisopimuksessa.

Ota yhteyttä

Asiamies

Kosti Hyyppä

p. +358201299253

kosti.hyyppa@ekonomit.fi