Perhevapaan jälkisuojaa tarvitaan työmarkkinoilla

Perhevapaalta palaava työntekijä kohtaa usein ongelmia palatessaan takaisin työhönsä. Ongelmia syntyy esimerkiksi siitä, että työelämässä toimenkuvat ja organisaatiot muuttuvat kiihtyvään tahtiin. Usein todellinen tilanne perhevapaalta palaajalle on, että entinen toimenkuva on paloiteltu tai kadonnut.

Suomen nykyisin voimassaoleva lainsäädäntö ei tarjoa riittävää irtisanomissuojaa perhevapaalta takaisin työhön palaaville.

Perhevapaalta palaavan työntekijän irtisanomissuojan parantamiseksi on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin. Niin sanottu presumptio-sääntö eli perhevapaan jälkisuoja tulee Ekonomien mielestä ulottaa myös perhevapaalta palaaviin työntekijöihin. 

Presumptio-säännön ajallisella laajentamisella tarkoitetaan sitä, että perhevapaalta palaavilla työntekijöillä on poissaoloa vastaavan ajan niin sanottu korotettu irtisanomissuoja, kuitenkin enintään 6 kuukautta.  Aikaraja työhön paluun jälkeiselle irtisanomissuojalle parantaisi työntekijän suojaa, kun työsuhteen irtisanominen heti perhevapaalta paluun jälkeen joutuisi väistämättä nykyistä tarkempaan kontrolliin.

Ota yhteyttä

Työmarkkinajohtaja

Riku Salokannel

p. +35840 724 9566 

riku.salokannel@ekonomit.fi