Miten saan jäsenmaksualennukset?

Jäsenmaksun alennusperusteesta ja ajankohdasta on ilmoitettava kirjallisesti jäsenrekisteriin.

Ilmoituksen alennusperusteesta ja todistuksen voi toimittaa:

  • Jäsenkanavan kautta
  • Sähköpostilla jasenrekisteri@ekonomit.fi
  • Postitse osoitteeseen Suomen Ekonomit, jäsenrekisteri, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Todistus alennusperusteesta on toimittava:

  • Työttömän alennuksesta
  • Eläkeläisen alennuksesta
  • Äitiys- tai vanhempainvapaalla olevan alennuksesta
  • Palkattomasti ja päätoimisesti opiskelevan alennuksesta
  • Vuorottelu- ja virkavapaalla olevan alennuksesta
  • Varusmiehen alennuksesta