Hyvä esihenkilötyö on yrityksen ja organisaation menestyksen tärkein voimavara ja työhyvinvoinnin lähde. Me Suomen Ekonomeissa puhumme kestävän liiketoiminnan ja kestävän johtajuuden puolesta. Ekonomijäsenistämme puolet toimii johtajina ja esihenkilöinä, joten erityisesti johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen on meillä vahvasti esillä. Esihenkilötyössä ei koskaan tule valmiiksi, vaan aina voi kehittyä ja tulla paremmaksi johtajaksi.

Millainen on hyvä esihenkilö?

Hyvä esihenkilö on nöyrä ja valmis kehittymään koko ajan. Hän osaa antaa ja myös vastaanottaa palautetta. Hyvälle esihenkilölle on tunnusomaista myös vahva kiinnostus ihmisiä ja heidän johtamistaan kohtaan. Hän on tasapuolinen, johdonmukainen ja selkeä. Hän kohtelee ihmisiä yksilöllisesti ottaen samalla huomioon organisaation kokonaisedun. Hyvä esihenkilö ymmärtää organisaation strategian ja osaa innostaa ihmiset toimimaan sen mukaisesti. Hän osaa ohjata toimintaa haluttuun suuntaan ja saa aikaan tuloksia.

Miten kehityn esihenkilönä?

Esihenkilötyössä voi kehittyä monin eri tavoin. Järjestämme esihenkilöille ja esihenkilöiksi aikoville EkonomiEsimies-kokonaisuuden alla erilaisia esihenkilötyötä tukevia koulutuksia ja tapahtumia. Parhaiten esihenkilötyössä kehittyy kuitenkin käytännössä, ihmisiä johtamalla. Tällöin pitää olla valmis ottamaan palautetta ja reflektoimaan omaan toimintaansa. Täydellinen ei tarvitse olla, eikä täydelliseksi tarvitse tulla. Riittää, että on aito kiinnostus ja into johtamista kohtaan ja halu kehittyä.

Asiantuntijasta esihenkilöksi

Asiantuntijoista tehdään usein myös esihenkilöitä. Tällöin on tärkeää huomioida oman roolin muutos. Enää ei tarvitse olla asiasisällöllisesti aihealueensa paras osaaja, vaan tehtävänä on ennemminkin auttaa muita onnistumaan työssään ja ohjata heitä haluttuun suuntaan. Tällöin korostuvat aivan uudenlaiset ominaisuudet ja taidot.
 

Voi hyvin EkonomiEsimies!

Esihenkilönä sinulla on ratkaiseva rooli siinä, miten työyhteisösi ja sinä itse voit. Me haluamme osaltamme auttaa sinua lisäämään omaasi ja muiden hyvinvointia.

Katso kuukauden esihenkilötyöhön ja hyvinvointiin liittyvä vinkkimme ja tutustu Voi hyvin EkonomiEsimies -sivuun.

Opas arjen esihenkilötyöhön ja johtamiseen

Keräsimme yhteistyössä Pregon kanssa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi hyviä arjen johtamisen tekoja.

Tutustu ja hyödynnä!