Tutustu tarkemmin tilanteisiin, joissa voit saada alennusta jäsenmaksustasi. Huomioithan, että alennus koskee vain Suomen Ekonomien osuutta, ei paikallisyhdistyksen, KOKO-kassan tai jäsenetulehden osuutta.   

Huomioithan nämä 

  • Osa-aikatyössä tai -eläkkeellä olevat katsotaan työssäkäyviksi.  
  • Alennukset lasketaan kuukausikohtaisesti. 
  • Alennusperusteesta on toimitettava pyydettäessä kirjallinen todistus.  
  • Alennusperusteen on oltava voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta, joka on samalla alennuksen vähimmäiskesto.  
  • Voit hakea alennusta etukäteen tai takautuvasti kuluvalta vuodelta.
  • Voit hyödyntää vain yhtä alennusta kerrallaan.  
  • Alennushakemukset koskevat vain ekonomijäseniä. Jos olet vastavalmistunut, ole yhteydessä meihin chatissa, sähköpostitse (jasenpalvelu@ekonomit.fi ) tai täytä liittymislomake.
  • Jos alennukseen oikeuttava tilanteesi päättyy, voit ilmoittaa siitä chatissa asiakaspalveluun.
  • Jos olet jäsen Professoriliitossa, olet oikeutettu -10% alennukseen liittyessäsi Suomen Ekonomien jäseneksi. Ota yhteyttä chatissa tai asiakaspalveluun alennuksen saamiseksi.

Alennukseen oikeuttavat tilanteet 

Uuden jäsenen alennus 2 ensimmäistä vuotta -50 % 

Alennus on voimassa ensimmäiset 24 kuukautta, kun liityt ensimmäistä kertaa ekonomijäseneksi.

Perhevapaa -50 % (ansiosidonnainen kausi)  

Alennus vanhempainpäivärahakaudella. Alennus myönnetään vain ajalta, jolta työnantajasi ei maksa sinulle palkkaa. Merkitse alennuksen alkupäiväksi se päivä, jolloin työnantajan palkanmaksu on päättynyt. Jos perhevapaasi on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Merkitse päättymispäiväksi vanhempainpäivärahakauden päättymispäivä. Alennukselle voi hakea jatkoa, jos perhevapaa jatkuu.   

Perhevapaa -100 % (kotihoidon tukikausi)  

Alennus kotihoidon tuella. Merkitse alennuksen alkupäiväksi se päivä, jolloin työnantajan palkanmaksu on päättynyt. Jos kotihoidon tuki on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Merkitse alennuksen alkupäiväksi se päivä, jolloin työnantajan palkanmaksu on päättynyt. Päättymispäivän tulee olla viimeistään seuraavan vuoden viimeinen päivä. Alennukselle voi hakea jatkoa, jos kotihoidon tukesi jatkuu.  

Palkaton opintovapaa / vuorottelu- tai virkavapaa -50 % 

Merkitse alennuksen alkupäiväksi vapaan alkamispäivä. Jos vapaa on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Merkitse päättymispäiväksi vapaan päättymispäivä. Päättymispäivän tulee olla viimeistään seuraavan vuoden viimeinen päivä. Alennukselle voi hakea jatkoa, jos vapaa jatkuu.   

Työtön -50 % (ansiosidonnainen kausi)  

Ansiosidonnainen päivärahakausi. Merkitse alennuksen alkupäiväksi ansiosidonnaisen päivärahan alkamispäivä. Jos ansiosidonnainen päivärahakausi on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Päättymispäivä voi olla viimeistään seuraavan vuoden viimeinen päivä. Alennukselle voi hakea jatkoa, jos työttömyys pitkittyy. Työllistymisestä tulee ilmoittaa viipymättä jäsenpalveluun. 

Työtön -100 % (muu kuin ansiosidonnainen kausi)

Peruspäivärahakausi tai työmarkkinatuki. Merkitse alennuksen alkupäiväksi peruspäivärahakauden tai työmarkkinatuen alkamispäivä. Jos peruspäivärahakausi tai työmarkkinatuki on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Päättymispäivä voi olla viimeistään seuraavan vuoden viimeinen päivä. Alennukselle voi hakea jatkoa, jos työttömyys pitkittyy. Työllistymisestä tulee ilmoittaa viipymättä jäsenpalveluun. 

Eläkeläinen -50 %  

Merkitse alennuksen alkupäiväksi eläkkeen alkamispäivä. Jos eläke on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Alennus on voimassa toistaiseksi.  

Huom. Kun siirryt eläkeläisjäseneksemme mahdollinen jäsenyytesi työttömyyskassassa on päätettävä erikseen. Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Varusmies -50 %  

Merkitse alennuksen alkupäiväksi varusmiespalveluksen alkamispäivä. Jos varusmiespalvelus on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Merkitse päättymispäiväksi varusmiespalveluksen päättymispäivä. 

OAJ-rinnakkaisjäsenyys -50 %

Merkitse alennuksen alkupäiväksi OAJ-jäsenyyden alkamispäivä. Jos OAJ-jäsenyys on jo alkanut, voit hakea alennusta takautuvasti. Tällöin alennuksen alkupäivä voi olla aikaisintaan kuluvan vuoden ensimmäinen päivä. Alennus on voimassa toistaiseksi. Jäsenyyden päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä jäsenpalveluun.