Myönnämme jäsenmaksustamme alennusta tietyin perustein. Tutustu tarkemmin alla oleviin jäsenmaksualennuksiin ja kategorioihin.

Jäsenmaksualennuksessa huomioitavaa

 • Alennukset koskevat vain Suomen Ekonomien jäsenmaksua, eivät ekonomiyhdistyksen jäsenmaksua eivätkä KOKO-kassan jäsenmaksua.
 • Jäsenmaksualennukset lasketaan kuukausikohtaisesti, ja alennusperusteesta on toimitettava pyydettäessä kirjallinen todistus.
 • Kesken vuotta liittyneet maksavat jäsenmaksun jäljellä olevien kuukausien osalta.
 • Osa-aikatyössä tai -eläkkeellä olevat katsotaan työssäkäyviksi.
 • Alennusperusteen on oltava voimassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta, joka on samalla alennuksen vähimmäiskesto.
 • Alennus voidaan myöntää takautuvasti ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksusta lukuun ottamatta jatkuvia puoliso- ja eläkeläisalennuksia, jotka tulevat voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.
 • Jos kuulut useampaan alennuskategoriaan, voit saada vain alennuksista suurimman.

Jäsenmaksualennukseen oikeuttavat kategoriat

Vastavalmistuneen alennus

 • Kun liityt Suomen Ekonomien jäseneksi kuuden kuukauden sisällä valmistumisestasi, saat jäsenmaksusta 60 prosenttia alennusta liittymishetkestä lähtien 24 kuukauden ajan.
 • Jos liityt 6–12 kuukautta valmistumisestasi, saat 60 prosentin alennuksen 12 kuukauden ajan.
 • Alennuksen saamiseksi ei tarvitse toimittaa todistusta valmistumisajankohdasta. Suomen Ekonomit tarkistaa valmistumistiedot tarvittaessa yliopistosta.

Huom!

Alennukset koskevat vain Suomen Ekonomien jäsenmaksua, eivät ekonomiyhdistyksen jäsenmaksua eivätkä KOKO-kassan jäsenmaksua.

Hei jäsen!

Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia jäsenyyteen liittyen, voit tehdä ne itse jäsenpalvelusovelluksen Omat tiedot -osiossa tai voit ottaa yhteyttä jasenpalvelu@ekonomit.fi, p. 020693200, arkisin klo 9-16.

Työttömän alennus

 • Alennus 100 prosenttia (liiton jäsenmaksusta; maksettavaksi jää KOKO-kassan ja paikallisyhdistyksen maksu)
 • Alennus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
 • Alennushakemuksen voit tehdä Jäsenpalvelussa.

Ekonomipuolison alennus

 • Kun puoliso on Suomen Ekonomien ekonomijäsen ja alennuksen haluava luopuu Talouselämästä tai muusta Talentumin jäsenetulehdestä tai Forum för ekonomi och teknik -lehdestä, on alennus 30 prosenttia.
 • Alennushakemuksen voit tehdä Jäsenpalvelussa.

Eläkeläisen alennus

 • Alennus 40 prosenttia ja ilman Talouselämää tai Forum-lehteä alennus on 70 prosenttia.
 • Alennushakemuksen voit tehdä Jäsenpalvelussa.
 • Jos eläkeläisen alennus jäsenmaksusta on myönnetty aiemmin, sitä jatketaan automaattisesti.

Perhevapaalla olevien alennukset

 • Alennuksen voi saada äitiys- ja vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva jäsen.
 • Alennus on 70 prosenttia liiton jäsenmaksuosuudesta vapaan palkattomalta ajalta.
 • Alennushakemuksen voit tehdä Jäsenpalvelussa.

Ulkomailla olevan lepojäsenen alennus

 • Alennus on 30 prosenttia, kun siirtää ekonomiyhdistyksen jäsenyytensä Expatriaattiekonomeihin.
 • Lepojäsen ei saa Talouselämä-lehteä.
 • Alennushakemuksen voit tehdä Jäsenpalvelussa. Tällöin ilmoitetaan myös ulkomainen osoite.

Palkattomasti ja päätoimisesti opiskelevan alennus

 • Alennus 30 prosenttia.
 • Alennus myönnetään vuodeksi kerrallaan.
 • Alennushakemuksen voit tehdäJäsenpalvelussa.

Vuorottelu- ja virkavapaalla olevan alennus

Varusmiehen alennus