Jatkuvan oppimisen reformia jatkettava

Osaamisen kohtaanto-ongelma on yksi keskeinen työllisyysasteen nostamisen haaste. Toisaalta yritykset joutuvat irtisanomaan väkeä jonka osaaminen ei vastaa muuttuvia vaatimuksia, toisaalta taas samanaikaisesti palkkaamaan koko ajan uusia. Oman henkilöstön jatkuvaan oppimiseen ei ole riittävästi kannusteita. Yksilölle työmarkkina-arvon ylläpitäminen on keskeistä, parasta ennen -päivä lähestyy tai jopa meni jo!

Koulutusjärjestelmän/osaamisjärjestelmän pitää mahdollistaa osaamisen jatkuva kehittäminen sekä henkilön omasta että yritysten näkökulmasta. Nykyinen järjestelmä perustuu liikaa siihen, että koulutus ja työelämä ovat toisistaan erilliset vaiheet, jotka ovat peräkkäisiä, sen sijaan että limittyisivät joustavasti. Olennaista olisikin, että jatkuvan oppimisen järjestelmä on joustava mahdollistaen erilaiset osaamisen kehittämisen muodot.

Jatkuvan oppimisen reformin pitää ratkaista sekä laadukkaan koulutustarjonnan lisäämisen että yksilön oppimismahdollisuuksien haasteet

Koulutustarjonnan osalta Suomen nykyinen korkeakoulujärjestelmä pitää päivittää jatkuvan oppimisen alustaksi, jossa tutkintoon johtava ja tutkintoja lyhyempi ja ketterämpi muu koulutus sulautuvat nykyistä lähemmäksi tukemaan toisiaan. Alustamaisessa mallissa oppija voi hakea osaamiseensa erilaisia sisältöjä nykyistä yksilöllisemmin ja joustavammin yli maantieteellisten ja oppilaitosrajojen. Samalla avoimempi malli lisäisi korkeakoulujen mahdollisuuksia profiloitua omiin vahvuuksiinsa ja tehostaa yhteistyötä sekä toisten korkeakoulujen että elinkeinoelämän kanssa.

Lue Ekonomi-lehden juttu:

Tulevaisuuden osaamistarpeet on tunnistettava nyt

Koulutustarjonnan kehittämisen lisäksi on tärkeää luoda yksilöille selkeä rahoitus ja samalla kannustin osaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Luodaan kolmikantaisesti rahoitettu osaamistili- tai setelimalli, jossa jokainen työikäinen on säännöllisesti oikeutettu käyttämään tietyn summan osaamisen kehittämiseen. Mallilla tuetaan koulutuksen kysyntälähtöisyyttä sekä tarjonnan kasvamista ja joustavuutta sekä samalla laajennetaan koulutuksen rahoituspohjaa.

Lue lisää:

OSAAMISTILI − Jatkuvan oppimisen tulevaisuus

Osaamistilistä vauhtia osaamisen uudistumiseen