Kestävä johtajuus

Suomen Ekonomit kartoitti kestävän johtajuuden tilaa suomalaisessa elinkeinoelämässä. Loppuvuodesta 2015 tehty tutkimus perustuu mittaristoon, johon on vastannut lähes tuhat suomalaista yritysmaailman edustajaa 37 eri toimialalta. Yrityskohtaisten tulosten avulla organisaatiot voivat laatia kestävää johtajuutta edistäviä kehittämissuunnitelmia.

Uusi johtajuusparadigma on syntymässä. Tämä murroksen myötä usko kaikkivoipaiseen hierarkiaan hälventyy ja uudenlaiset tavat johtaa ja ohjata - toisin sanoen johdattaa - saavat sijaa. Suuryrityksissä kaivataan jaetun johtajuuden mallia, mikä vähentäisi organisaatioiden hierarkkisuutta ja edesauttaisi uudistusten läpiviemistä.

Lue koko raportti