Kandidaatin tutkielman ohjausprosessi

Kandidaatin tutkielma on usein opiskelijan ensimmäinen tieteellinen tutkimustyö. Sen tekeminen tai ohjaaminen on harvoin vaivaton tai helppo prosessi, vaan siihen liittyy monia erilaisia haasteita: tutkielman valmistumisen venyminen, ohjauksen tason vaihtelu sekä ennen kaikkea systemaattisen prosessin puuttuminen. Vaasassa ongelmaan on keskitytty ja ratkaisukin on löytynyt!

Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä paneuduttiin kandidaatin töihin liittyviin ongelmiin ja luotiin opinnäytetyön ohjauksen prosessimalli, jonka tavoitteena on paitsi madaltaa kynnystä tutkielman tekoon myös tehostaa ohjausta niin, että töiden laatu paranee ja valmistuminen tehostuu.

Lukukauden kestävä ohjausprosessi käsittää Tavoitteena opinnäytetyö-kurssin (4op) sekä kandidaatin tutkielman etenemissuunnitelman, Road mapin, mukaan etenevän ohjaajavetoisen tutkielmatyöskentelyn.

Yksikköön valittu tutkielmaprosessin omistaja huolehtii kokonaisuuden toimivuudesta sekä perehdyttää kandiryhmien ohjaajat toimintamallin mukaiseen ohjaustyöhön lukukauden alussa järjestettävässä Ohjauscafessa. Opiskelijoille esitellään ja suositellaan tutkielman aihealueiksi yksikön opetukseen ja tutkimukseen liittyviä painoaloja.

Tutkielmaprosessista kerätyn palautteen keskiarvo viimeiseltä neljältä lukukaudelta on 4,31.  Opiskelijapalautteen mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä, sillä prosessi antaa valmiudet ja kannustaa tutkielman loppuunsaattamiseen määräajassa. Ohjaajat puolestaan ovat kiitelleet ohjaustyön suunnittelun ja aikatauluttamisen helpottumista. Lisäksi yksikkö on tyytyväinen, sillä kandidaatin tutkielmien laatu on parantunut ja kandidaatiksi valmistuminen nopeutunut.