Pääaineena kansantaloustiede

Kansantaloustieteen ohjelmat kehittävät analyyttista ajattelukykyä ja kykyä analysoida tilanteita jäsennellysti eri teorioiden avulla. Saat myös kansantaloustieteilijän työssä vaaditut menetelmälliset valmiudet eli kyvyn käyttää ekonometrisiä ja matemaattisia menetelmiä. Lisäksi harjaannut taloustieteellisen analyysin jäsentämiseen ja raportoimiseen sekä kirjallisesti että suullisesti.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä: ekonomisti, tutkimuspäällikkö, sijoitusanalyytikko.

Ota yhteyttä

Asiamies, koulutuspolitiikka

Suvi Eriksson

p. +358408488935

suvi.eriksson@ekonomit.fi