Karriärankarna underlättar karriärvalen

Du kan använda karriärankarna också när du funderar över dina karriärval och ditt nuvarande arbete. Placera karriärankarna i viktighetsordning – vanligen är ett eller två ankare viktigare än de övriga.

Rimmar dina viktigaste ankare med din arbets- och livssituation? Ju bättre du identifierar dina ankare desto klarare kan du rikta in dig på de centrala kompetensområdena och de karriäralternativ som passar dig bäst.

Expertkompetens

Experter är särskilt motiverade att utföra arbete som kräver specialkompetens av viss typ.

De känner tillfredsställelse av att kunna utnyttja sin specialbegåvning.

Karriärutvecklingen är inte nödvändigtvis att klättra hierarkiskt, utan till exempel att ansvaret som ingår i den nuvarande uppgiften ökar.

Chefskompetens och ledning

Chefstyper är intresserade av att leda andra människor.

De vill avancera i organisationen till en sådan nivå där de kan påverka och fatta beslut.

De sätter värde på kompetens och erfarenhet av olika slags verksamhet och branscher som ger kompetens att vara en allmän ledare.

Självständighet

Ett kraftigt behov av att utföra uppgifter på sitt eget sätt och styras av sig själva.

Arbetet får innehålla klart uppställda mål, men det ska finnas stor handlingsfrihet beträffande sättet att nå målen.

En säker anställning

Om trygghet är det främsta motivet är den vanligen en dominerande faktor genom hela arbetslivet och begränsar karriärvalen.

En sådan person väljer att arbeta i solventa företag som har trygga anställningsförmåner och andra förmåner.

Bundenhet till orten

Ett trygghetsmotiv och -ankare är att vara bunden till orten, då man inte är beredd att flytta bort från ett visst område åtminstone för gott.

Företagande

Företagarinriktade personer söker sin egen väg och vill skapa och bygga.

De kan också vara framgångsrika i annans tjänst i en organisation där de har tillräckligt med kreativa utmaningar och verklig makt att handla som en inre företagare.

Service och engagemang

De vill förverkliga viktiga värderingar och "skapa en bättre värld” i sitt arbete.

De hoppas att arbetet uppskattas, att dess betydelse syns och att de får erkännande för sitt arbete.

Genuina utmaningar

Utmaningar är den viktigaste drivkraften.

En utmaningsinriktad person går från utmaning till utmaning på ständig jakt efter allt svårare problem att övervinna.

Det är viktigt att alltid kunna utveckla sig och testa sig själv i arbetet.

Balans mellan olika livsområden

När livsstilen är det främsta motivet är karriären inte det viktigaste i livet.

En sådan person vill organisera sitt arbete och sin karriär så att de överensstämmer med privatlivet.

De vill ha ett flexibelt arbete och är också själva beredda att vara flexibla.
 
Begreppet karriärankare har utvecklats av den amerikanske professorn Edgar H. Schein.