Kaupanala

Kaupan alalla ei ole voimassa ylempiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, joten ylempien toimihenkilöiden työehdoista on syytä sopia työsopimuksella. Työlainsäädäntö määrittelee raamit keskeisimmille työehdoille.

Sopimuksella voidaan kuitenkin sopia ehdoista työntekijän kannalta paremmin. Työsopimuksessa on syytä sopia ainakin työtehtävään, palkkaukseen, työaikaan, matkustamiseen, vuosilomaan, sairastumiseen, perhevapaisiin sekä koulutukseen liittyvät asiat.

Kaupan ala on yksi suurimpia Suomen Ekonomien jäsenten työllistäjiä. Ylemmät toimihenkilöt YTN:n arvion mukaan alalla on ylempiä toimihenkilöitä noin 19 000-21 000 henkeä. YTN:llä on alalla yli 15 000 jäsentä, joista Suomen Ekonomien jäseniä on noin 3 000.

Suurimmat konsernit ovat Kesko, SOK ja Stockmann. Lisäksi ylempiä toimihenkilöitä työskentelee teknisen tukkukaupan yrityksissä, vähittäis- ja päivittäistavarakaupoissa, maahantuontiliikkeissä sekä erikoiskaupoissa.

Kaupan alalla on voimassa SAK:laisen Palvelualan ammattiliitto PAM:n solmima työehtosopimus, joka koskee soveltamisalansa mukaan "työaikalain alaisia täysin työkykyisiä työntekijöitä". Tosiasiassa soveltamisala on huomattavasti tätä epäselvempi. Joissain yrityksissä tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja sovelletaan osittain myös ylempiin toimihenkilöihin.

Palkankorotukset

  • Palkantarkistuksista sovitaan yleensä työehtosopimuksessa. Koska ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, palkankorotus on pääasiassa esimiehen kanssa käytävän palkkaneuvottelun varassa. Lue ohjeita palkkaneuvotteluun.
  • YTN kanta on, että ylemmille toimihenkilöille tulisi maksaa yleiskorotukset vähintään samantasoisina kuin muillekin henkilöstöryhmille.
  • Palkankorotuksista sovittaessa on myös hyvä seurata, mitä alalla on yleisesti korotuksista sovittu.

Henkilöstön edustaja

  • Koska kaupan alalla ei ole ylempiä toimihenkilöitä sitovaa työehtosopimusta, heillä ei ole myöskään mahdollisuutta valita tes:n mukaista luottamusmiestä.
  • Nämä voivat kuitenkin valita luottamusvaltuutetun, jonka asema perustuu työsopimuslakiin.
  • Jos olet kiinnostunut luottamusvaltuutetun tehtävästä tai haluat tietää, onko työpaikallasi luottamusvaltuutettua, voit ottaa yhteyttä Suomen Ekonomien asiamieheen.

Ota yhteyttä

Asiamies

Riikka Sipilä

p. +358400458226

riikka.sipila@ekonomit.fi