Kehityskeskustelu parantaa työhyvinvointia

Kehityskeskustelut ovat työntekijän ja hänen lähimmän esimiehensä välisiä säännöllisesti noin kerran vuodessa käytäviä luottamuksellisia keskusteluja. Kehityskeskustelussa käydään läpi alaisen työtä, tavoitteita, osaamista ja osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvointia. Kehityskeskustelussa alaisen työtä ja tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena ja tehdyt päätökset kirjataan ja niitä seurataan.

Kehityskeskustelussa kannattaa tuoda konkreettisesti esille mitä osaat, mihin haluat tulevaisuudessa osaamistasi kohdentaa ja mistä olet kiinnostunut. Jos sinulla on haasteita oman osaamisen tunnistamisessa tai haluat sparrata ajatuksia urasuunnittelun ammattilaisen kanssa, ota yhtettä Suomen Ekonomien uravalmentajiin.

Miten kehityskeskusteluun voi valmistautua?

Työntekijä:

 • Työntekijä valmistautuu kehityskeskusteluun yleensä täyttämällä kehityskeskustelulomakkeen.
 • Ennen kehityskeskustelua on myös hyvä kerrata organisaation strategia ja yksikön tavoitteet sekä pohtia oman työn merkitystä ja tavoitteita näihin peilaten.
 • Mieti myös, miten haluat kehittää omaa osaamistasi ja millaista tukea saat ja toivot saavasi organissatiolta, tiimiltäsi ja esimieheltäsi tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Omasta työssäjaksamisesta ja työhyvinvoinnista on hyvä kertoa avoimesti ja tuoda esiin omat näkemykset työpaikan sisäisistä suhteista, työilmapiiristä ja sen parantamisesta.

Esimies:

 • Myös esimiehen kannattaa paneutua kehityskeskusteluun ja miettiä omaa rooliaan työntekijän tukena.
 • Onnistunut kehityskeskustelu antaa esimiehelle arvokasta tietoa työntekijän osaamisesta, tavoitteista, motivaatiosta ja työhyvinvoinnista sekä organisaation yleisestä työilmapiiristä.

Mitä kehityskeskustelu sisältää?

Työtehtäviin liittyvät tavoitteet johdettuna strategiasta ja yksikön tavoitteista

 • ydintavoitteet ja niiden seuranta
 • tehtävien priorisointi

Tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat elementit

 • osaamisen kehittäminen
 • organisaation tuki /esimies, tiimi, muu organisaatio
 • välineet

Henkilökohtaiset kehittymistavoitteet ja –toiveet

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi (osana mm. sairauspäivien, ylitöiden ja liukumien seuranta)

 • työmäärä
 • työpaikan sisäiset suhteet

​Muut kehityskeskustelussa sovitut asiat ja niiden edellyttämät toimenpiteet

Puhutaanko kehityskeskustelussa palkasta?

Kehityskeskustelujen yhteydessä voidaan käydä myös palkkaneuvotteluita tai sitten palkkakeskustelu käydään erikseen. Palkkaneuvotteluun on myös syytä valmistautua huolellisesti. Suomen Ekonomien palkkaneuvonnasta saat muun muassa ajantasaista vertailutietoa ekonomien palkoista ja vinkkejä  palkkaneuvotteluun.

Ota yhteyttä

Suomen Ekonomien jäsenenä voit hyödyntää työnhaun palveluita koko työurasi ajan. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta erilaisiin työnhakuun liittyviin tilanteisiin. 

Uravalmentajat

ura@ekonomit.fi

Varaa puhelinaika