Kyltereiden kesätyökysely 2016: Kylterit työllistyvät kesällä hyvin

Suomen Ekonomien toteuttaman kyltereiden, eli kauppatieteellistä yliopistotutkintoa suorittavien opiskelijoiden kesätyötutkimuksen tulokset osoittavat, että kylterit ovat työllistyneet hyvin kesän 2016 aikana. Kyselyyn vastanneista 1 913 kylteristä hieman yli 90 prosenttia oli jonkinlaisessa työsuhteessa kesän 2016 aikana ja vain 2,6 prosenttia haki työtä tuloksetta. Työllisyysprosentin kasvu ja työttömäksi jääneiden osuuden pienentyminen ovat hyviä merkkejä siitä, että kylterit ovat haluttuja kesätyöntekijöitä.

Kyltereiden kesätyöt painottuivat pääkaupunkiseudulle, jopa hieman enemmän kuin edellisvuonna; 46,9 prosenttia vastanneista työskenteli pääkaupunkiseudulla kesän aikana. Seuraavaksi eniten kyltereitä oli töissä kesän aikana Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Vaasassa. Kylterit työskentelivät kesän 2016 aikana eniten asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä sekä taloushallinnon tehtävissä.

Palkkaerot kaventuneet verrattuna edelliseen vuoteen

Vuonna 2016 palkkakeskiarvo oli 2 258 euroa ja mediaani 2 020 euroa. Keskiarvo oli lähes sata euroa korkeampi edelliseen vuoteen verrattuna ja mediaani oli 20 euroa korkeampi. Naisten ja miesten välinen palkkaero kapeni edellisestä vuodesta; naisten palkkakeskiarvo oli 2 154 ja miesten 2 384 euroa.

Lähes kaikilta vastaajilta löytyi jonkin verran työkokemusta, vain alle prosentilla vastaajista ei ollut minkäänlaista työkokemusta. Yli 75 prosentilla työkokemusta oli vuoden verran tai enemmän. Vastaajista 67 prosenttia koki, että työtehtävät vastasivat vähintään kohtalaisesti koulutusta. Kolme neljäsosaa vastaajista piti Suomen Ekonomien palkkasuositusta sopivana, mutta vain 42 prosenttia vastaajista sai suosituksen mukaista palkkaa.

Raportin taustaa

Vuonna 2016 kyltereiden kesätyötutkimus toteutettiin 20. kerran. Kysely lähetettiin vuoden 2006 jälkeen aloittaneille, vähintään toisen vuoden opiskelijoille. Tutkimuksen tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa kyltereiden kesätyö- ja palkkaustilanteesta, jonka pohjalta tehdään joka vuotiset palkkasuositukset. Kyselyyn vastasi hieman yli 1 900 vastaajaa ja kyselyn toteutti Pauliina Rintala, kauppatieteiden opiskelija Vaasan yliopistosta. 

Lue koko raportti

Ota yhteyttä

Tutkimuspäällikkö

Juha Oksanen

p. +358201299248

juha.oksanen@ekonomit.fi