Osaaminen, aika ja pelisäännöt ovat kestävää johtajuutta

Organisaatioiden muuttuminen vahvemmin asiantuntijaorganisaatioiksi ja Suomen taloudelliset haasteet edellyttävät kestävää johtajuutta. Muuttuva työ vaatii asiantuntijoilta enemmän yhdessä tekemisen taitoja. Tarvitaan kollektiivista asiantuntijuutta, joka edellyttää yhdessä oppimista ja tekemistä. Vastuullisen johtamisen periaatteita ovat taloudellisuus, sosiaalisuus, inhimillisyys ja ekologisuus.

Parhaimmillaan kestävällä johtajuudella saadaan aikaan tulosta ja varmistetaan organisaation menestys. Hyvinvoivat yritykset ovat tutkitusti myös tuottavia yrityksiä. Kun työilmapiiri on avoin ja henkilöstö kokee, että se voi vaikuttaa omaan työhön ja työyhteisöön, työurat pitenevät.

Ota käyttöön kestävän johtajuuden työkalu

Suomen Ekonomit haluaa olla kärjessä ja edistää jäsentensä kautta kestävän johtajuuden kehitystyötä suomalaisilla työpaikoilla. Suomen Ekonomit on tuonut markkinoille menetelmän, jolla yritys tai organisaatio voi kehittää kestävää johtajuutta. Verkkotyökalu auttaa ymmärtämään, mitkä kestävän kehityksen osa-alueet on hoidettu organisaation arjessa hyvin ja vastaavasti missä on parannettavaa tai mitä ei ole lainkaan huomioitu tai kehitetty. Työkalu soveltuu kaikentyyppisille ja -kokoisille organisaatioille, ja se ottaa huomioon toimialakohtaisia eroja.

Mihin voit kestävän johtajuuden verkkotyökalua käyttää?

  • Voit analysoida kestävän johtajuuden nykytilanteen yrityksessäsi tai organisaatiossasi.
  • Menetelmä näyttää, millä tavalla ja miten sitoutuneesti kestävää johtajuutta toteutetaan organisaation arkipäivän sisäisissä rakenteissa ja prosesseissa, ja tukeeko se liiketoiminnan kehitystä.
  • Löydät myös konkreettiset askeleet muutokseen ja saat mahdollisuuden verrata omaa yrityskehitystänne muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

Ota käyttöön kestävän johtajuuden verkkotyökalu
 

Mitä on kestävä johtajuus?

Kestävä johtajuus tarkoittaa yhdessä tekemistä, monimuotoisuutta ja yksilöllisyyden huomioimista pitkäjänteisessä ja jokapäiväisessä johtamisessa. Kestävä johtajuus on organisaation jatkuvaa sisäistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa johtajalta vaaditaan paljon. Kestävä johtajuus on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Kestävä johtajuus ei voi olla erillinen johtajuuden laji, vaan kaiken johtajuuden pitää olla kestävää.

Kestävässä johtajuudessa kestävä kehitys viedään osaksi organisaation strategiaa ja johtamistapoja, mikä näkyy muun muassa parempana ekologisena ja sosiaalisena suorituskykynä, kustannussäästöinä, työntekijöiden motivaation ja tuottavuuden kasvuna, myynnin kasvuna, parempana kannattavuutena, henkilöstön vaihtuvuuden pienentymisenä, sairauspoissaolojen vähentymisenä, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tyytyväisyytenä, innovaatioiden kasvuna, brändiarvon ja maineen vahvistumisena. 

Kestävässä johtajuudessa keskeistä on osaaminen ja esimiestyöhön tarvittava aika sekä työelämän pelisäännöt. Kestävässä johtajuudessa huolehditaan yksilön osaamisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Organisaatiossa hyödynnetään yksilön osaamista.

Kestävän johtajuuden muistilista:

  • Yhdessä tekeminen
  • Kunnioitus
  • Keskustelu
  • 100 vuoden strategia
  • Ketteryys
  • Hallittu ajankäyttö, pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus
  • Työelämän pelisäännöt

Kuva: Siirtyminen kestämättömästä johtajuudesta kestävään (Lähde: DIRIKKA 2012+ /graafinen toteutus Saara-Maria Kauppi.)

 

Ota yhteyttä

Suomen Ekonomien jäsenenä voit hyödyntää työnhaun palveluita koko työurasi ajan. Tarjoamme henkilökohtaista valmennusta erilaisiin työnhakuun liittyviin tilanteisiin. 

Uravalmentajat

ura@ekonomit.fi

Varaa puhelinaika

 

Ota yhteyttä

Työnantajaneuvonta

p. +35820692923